OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO
(DUSSM019)

ŘEDITEL / ŘEDITELKA SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného (DUSSM019) Ředitel/Ředitelka sekce infrastruktury.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. duben 2023.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

Čestné prohlášení ve formátu docx

Tabulka platových tarifů