OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM042) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ
SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM042) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Plzeň, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Doprava a Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. listopad 2022, nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Plzeň.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.