OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO

(DUSSM109) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ MHD, INTEROPERABILITY A ECM
ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM109) Rada/Odborný rada oddělení MHD, interoperability a ECM, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby Doprava, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2023, nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM102) ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL
ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM102) Odborný rada oddělení železničních vozidel, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby Doprava, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. únor 2023.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM046) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH

ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC - SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM046) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby Bydlení, územní plánování a stavební řád; Doprava, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. únor 2023, nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Olomouc.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO
(DUSSM019)

ŘEDITEL SEKCE INFRASTRUKTURY
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného – (DUSSM019) Ředitel sekce infrastruktury (dále jen „služební mís-to“), a to v oborech služby: Doprava a Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle naří-zení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurči-tou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2023.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

Čestné prohlášení ve formátu docx

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM042) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ
SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM042) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Plzeň, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Doprava a Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. listopad 2022, nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Plzeň.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.