Oznámení o vyhlášení výběrového řízenÍ
na služební místo představeného
(DUSSM044) ŘEDITEL/ŘEDITELKA ÚZEMNÍHO ODBORU OLOMOUC
sekce infrastruktury

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného (DUSSM044) Ředitel/Ředitelka územního odboru Olomouc, sekce infrastruktury.
Služebním působištěm je Olomouc.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023 nebo dle dohody.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí na služební místo ve formátu docx.

Čestné prohlášení 

Tabulka platových tarifů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízenÍ
na služební místo rada/odborný rada (DUSSM071)

ODDĚLENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A PRÁV CESTUJÍCÍCH
Odbor DRÁŽNÍ DOPRAVY A LICENCÍ
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM071) Rada/Odborný rada oddělení drážní dopravy a práv cestujících, odbor drážní dopravy a licencí, sekce provozně-technická
Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 17. duben 2023 nebo dle dohody.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí na služební místo ve formátu docx.

Tabulka platových tarifů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízenÍ
na služební místo představeného (DUSSM067)

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A PRÁV CESTUJÍCÍCH
Odbor DRÁŽNÍ DOPRAVY A LICENCÍ
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného (DUSSM067) Vedoucí oddělení drážní dopravy a práv cestujících, odbor drážní dopravy a licencí, sekce provozně-technická.
Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. duben 2023 nebo dle dohody..

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí na služební místo ve formátu docx.,

Čestné prohlášení ve formátu docx

Tabulka platových tarifů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM081) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ PEVNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ODBOR UTZ
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM081) Rada/Odborný rada oddělení pevných elektrických zařízení, odbor UTZ, sekce provozně-technická.
Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. duben 2023 nebo dle dohody.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení do služebního poměru ve formátu docx.

Tabulka platových tarifů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO

(DUSSM109) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ MHD, INTEROPERABILITY A ECM
ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM109) Rada/Odborný rada oddělení MHD, interoperability a ECM, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby Doprava, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2023, nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM102) ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL
ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM102) Odborný rada oddělení železničních vozidel, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby Doprava, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. únor 2023.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM046) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH

ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC - SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM046) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury.

Služebním působištěm je  Olomouc.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. květen 2023, nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

Tabulka platových tarifů ve formátu PDF.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO
(DUSSM019)

ŘEDITEL / ŘEDITELKA SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného (DUSSM019) Ředitel/Ředitelka sekce infrastruktury.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. duben 2023.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

Čestné prohlášení ve formátu docx

Tabulka platových tarifů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM042) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ
SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM042) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Plzeň, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Doprava a Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. listopad 2022, nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Plzeň.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.