Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání v DÚ

 

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 v určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v DÚ.
Prošetřovatelem je osoba, která přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Úkolem prošetřovatele je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními předmětného nařízení vlády zejména kontrolovat obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě (schránka je umístěna u vstupních dveří DÚ) a obsahu e-mailové schránky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), a to každý pracovní den, dále pak přijímat oznámení, evidovat a prošetřovat je a vyhotovovat písemné zprávy o průběhu a výsledku prošetření.
Samotné přijímání oznámení a jejich prošetřování, nelze delegovat na jinou osobu, neboť tato pravomoc prošetřovat taková oznámení je určená pouze prošetřovateli. Některé dílčí kroky činěné v rámci prošetřování lze svěřit také jinému státnímu zaměstnanci DÚ, vždy však pouze za podmínky, že při těchto úkonech nebude možné dovodit totožnost oznamovatele.

Shora uvedený postup lze využít rovněž pro podávání a příjem oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice 2019/1937“).

Upozorňujeme, že uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa jsou určeny výhradně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v Drážním úřadu nebo v jiném služebním úřadu nebo oznamujícími osobami ve smyslu směrnice 2019/1937. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám Drážního úřadu. Nejste-li státním zaměstnancem zařazeným v Drážním úřadu nebo v jiném služebním úřadu nebo oznamující osobou ve smyslu směrnice 2019/1937 a máte-li zájem obrátit se elektronickou cestou na Drážní úřad, využijte adresy elektronické podatelny Drážního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Listinná podání pak směřujte na podatelnu Drážního úřadu.