Práva cestujících

Formulář pro podání stížnosti dle nařízení č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě pdf