Vnitřní proces navrhovatele při předávání analýzy rizik

Vzhledem ke stávající aplikaci CSM při kolaudování staveb v rámci fází V-diagramu CENELEC, s ohledem na nejasné stanovení priorit při procesu hodnocení výsledků posuzování NoBo/DeBo v závislosti na hodnocení bezpečnosti, Drážní úřad rozpracoval obecně platné kroky vztahu postupného předávání resp. doplňování rizik. Jedná se o to, aby vnitřní proces řízení rizik navrhovatelem vždy pokrýval všechny fáze V-diagramu a byl synchronizován s postupy všech výše uvedených hodnotících subjektů (SPB, NoBo, DeBo, DÚ).

Proces je uveden v následující příloze v PDF.