Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce infrastruktury

 

Povinné formuláře stavebního úřadu dle vyhlášky 503/2006 Sb.

Ohlášení stavby  word / pdf 
Žádost o stavební povolení word / pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora word / pdf
Oznámení o užívání stavby word / pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu word / pdf
Žádost o povolení předčasného užívání stavby word / pdf
Oznámení změny v užívání stavby word / pdf
Ohlášení odstranění word / pdf

 

Nepovinné formuláře

Žádost o prodloužení lhůty výstavby word / pdf
Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení word / pdf
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením word / pdf
Žádost o dodatečné povolení stavby word / pdf
Žádost o vydání potvrzení dle § 125 word / pdf
Žádost o opravu rozhodnutí word / pdf
Protokol – vzdání se práva odvolání word / pdf
Zpětvzetí žádosti word / pdf