ZAMĚSTNANCI DRÁŽNÍHO ÚŘADU ZKONTROLOVALI PROVOZ VLAKŮ ARRIVY

Dopravce ARRIVA vlaky prošel v únoru intenzivní dozorovou činností. Státní dozory neprobíhaly jen na „papírovou kontrolu“, ale především se přímo zaměřily na situaci v praxi. Kromě intenzivní dozorové činnosti byly provedeny také průběžné kontroly v prosinci a v průběhu ledna. Dopravce ARRIVA vlaky u nás provozuje část vybraných rychlíkových linek, které objednává Ministerstvo dopravy a některé osobní vlaky objednávané kraji v Libereckém a Zlínském a částečně Ústeckém kraji.

Celý článek ve formátu pdf.

ČESKÉ DRÁHY, SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY A DRÁŽNÍ ÚŘAD V TOM JEDOU SPOLU. I LETOS PODPOŘÍ AKCI ZVANOU MOVEMBER

Pro období listopadu je charakteristické padání listí a postupný příchod zimy. V posledních letech je tento měsíc také znám svou charitativní událostí, která se nazývá MOVEMBER. Drážní organizace České dráhy, Správa železniční dopravní cesty a Drážní úřad se rozhodly, že tuto akci znovu společně podpoří.

 

Movember je jednou z celosvětových charitativních aktivit, která podporuje boj proti rakovině. Oproti ostatním událostem podobného typu, je tato zaměřena výhradně na popularizaci mužského zdraví. „V železničním odvětví pracuje hodně mužů, proto se výše zmíněné organizace rozhodly, že charitativní akci podpoří i v letošním roce. V rámci této události se snažíme upozornit společnost na to, že je dobré si hlídat vlastní zdraví,“ vysvětluje důvody opětovné podpory ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. To se konkrétně týká i rakoviny prostaty, která muže nejvíce postihuje ve věku 40 až 70 let.

Celý článek ve formátu pdf.

TZ: ŽELEZNICE PATŘILA V ROCE 2018 K BEZPEČNÝM DRUHŮM DOPRAVY

Drážní úřad vydal koncem září výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2018. Tento dokument vydává každým rokem a seznamuje v něm příslušné orgány, ale i širokou veřejnost se stavem a vývojem bezpečnosti na českých železnicích.

Celý článek ve formátu PDF.

TZ: REAKCE NA VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA DRÁŽNÍ INSPEKCE

Ve čtvrtek 12. září 2019 v pořadu České televize Události v regionech (vysílání Ostrava) vystoupil telefonicky generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera k tématu schválení územního plánu města Studénky. Díky němu může být v budoucnu vybudován silniční podjezd na místě současného velmi frekventovaného železničního přejezdu. Během rozhovoru byla probírána i tzv. bezpečnostní doporučení, která může Drážní inspekce vydávat po vyšetření mimořádných událostí. Zveřejňována jsou v tzv. závěrečných zprávách o šetření mimořádných událostí. Vzhledem k tomu, že pro některé diváky mohly některé informace vyznít nesrozumitelně, chceme předejít spekulacím, které by mohly být zavádějící.

Celý článek ve formátu PDF.

 

TZ: SOUTĚŽ PRO FANOUŠKY DRÁŽNÍ DOPRAVY - VYHLÁŠENÍ

TZ: SCHVÁLILI JSME DVA NOVÉ NÁZVY ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK.

TZ: FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY DRÁŽNÍ DOPRAVY

TZ: LANOVÉ DRÁHY V ČR JSOU BEZPEČNÉ