NOVÉ SPOJENÍ V PRAZE JE ZKOLAUDOVÁNO

Drážní úřad vydal kolaudační rozhodnutí na stavbu „Nové spojení“, která umožňuje jízdu vlaků mezi Hlavním nádražím, Libní, Holešovicemi a Vysočany. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 3. 2021. Po uvedené trati dosud jezdily vlaky v režimu zkušebního provozu. V průběhu výstavby totiž došlo ke zpřísnění hlukových limitů.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

DOHODA O SPOLUPRÁCI SE SLOVENSKEM PODEPSÁNA, DOPRAVCŮM USNADNÍ POHYB V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH

Koncem ledna byla podepsána dohoda o spolupráci mezi českým Drážním úřadem a slovenským Dopravným úradom. Dohoda řeší spolupráci obou států v oblasti společného dohledu, povolování železničních vozidel a vydávání jednotných bezpečnostních osvědčení pro provoz v příhraničních oblastech.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

ZNOVU SPOUŠTÍME ZKOUŠKY STROJVEDOUCÍCH

Od 23.2.2021 obnovujeme termíny zkoušek odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo i osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazečům je nově doporučeno použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů. Z důvodu velkého zájmu o zkoušky a množství  obdržených žádostí jsou v některé dny vypsány dva termíny.

Obnovení zkoušek nám umožňuje výjimka z vládních nařízení, kterou se povolují prezenční zkoušky pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a která je součástí usnesení vlády č. 126 ze dne 14. února 2021.

 

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

VÝSLEDKY AUDITU DOPRAVCŮ NEPROKÁZALY SYSTÉMOVÁ POCHYBENÍ

Letošní letní provoz na železnici ovlivnilo několik nepříjemných mimořádných událostí s dopadem na bezpečnost a plynulost drážního provozu. Sérií negativních událostí se zabývala mimo jiné odborná bezpečnostní komise při Ministerstvu dopravy, které nyní předsedá ministr dopravy Karel Havlíček. Drážní úřad ještě během tohoto léta avizoval bezpečnostní audit u vybraných dopravců. Závěry auditu naznačují, že u kontrolovaných dopravců nedošlo k systémovému bezpečnostnímu pochybení.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

POŠUMAVSKÁ JIŽNÍ DRÁHA V NOVÉM ÚDOLÍ ZÍSKALA NOVĚ STATUS MÍSTNÍ DRÁHY

Regionální dráha, která je zaústěna do regionální dráhy Černý Kříž – Nové Údolí v dopravně Nové Údolí se k 10. listopadu nově stala místní dráhou. Jedná se o třetí místní dráhu v republice od zavedení tohoto pojmu před více než třemi lety. Prakticky jde o zakončení tratě v délce 42 metrů. Tento úsek je dnes využíván pro odstavení historických vozů. Spolek nadšenců s názvem Pošumavská jižní dráha v nich provozuje muzeum historie pošumavských železnic.

Celý článek ve formátu PDF.

SEMINÁŘ DRÁŽNÍHO ÚŘADU POSKYTL ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJENÉ SE ZAVEDENÍM 4. ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU

4. listopadu se uskutečnil online seminář s železničními dopravci a držiteli ECM (subjekty zodpovědnými za údržbu). Změny, které nastaly 31. října 2020 se zavedením 4. železničního balíčku v České republice, shrnuli zástupci Drážního úřadu a Ministerstva dopravy. Se svými zkušenostmi z dosavadní praxe seznámil účastníky Ing. Ivan Škoda ze slovenského Dopravného úradu. Slovensko uplatňuje 4. ŽB od června 2020. Nové postupy pro naše dopravce se týkají především schvalování železničních vozidel a vydávání osvědčení o bezpečnosti pro dopravce. Do hry zásadní měrou vstupuje Evropská agentura pro železnice.

 

Celý článek ve formátu pdf.

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY: EVROPSKÝ AUDIT VYTÝKÁ ČESKU SLABOU KONTROLU BEZPEČNOSTI TRATÍ

DRÁŽNÍ ÚŘAD: SITUACE JE JINÁ, NEŽ BYLO V HN PREZENTOVÁNO

Hospodářské noviny vydaly 14. srpna 2020 článek s názvem „Evropský audit vytýká Česku slabou kontrolu bezpečnosti tratí“, to samé s trochu jiným názvem vyšlo i v internetové podobě novin. Protože je článek zavádějící a jsou v něm použita zkreslující fakta, je potřeba vše uvést na pravou míru. Je třeba také upozornit na to, že audit, jak sama zpráva uvádí, nemá být chápán jako vyšetřování konkrétních problémů, ale jako sjednocení postupu v EU. Tuto informaci autor článku Martin Biben jistě nepřehlédl.

 

Celý článek ve formátu PDF.

POČET ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVCŮ V ČESKU STOUPÁ, S NÍM I POČET STROJVEDOUCÍCH

V České republice je aktuálně zaregistrováno celkem 121 železničních dopravců. Jde o nejvyšší počet, který kdy Česko mělo. Se stoupajícím provozem vlaků logicky roste i počet strojvedoucích. Těch nyní Drážní úřad eviduje přes deset tisíc.

K poslednímu červnovému dni jsme evidovali 10 264 osob, které u nás získaly licenci strojvedoucího, tedy oprávnění k řízení vlaků na celostátních a regionálních dráhách. Kromě toho existuje dalších 6 452 strojvedoucích, kteří mohou obsluhovat vlaky na vlečkách. „Poptávka po této profesi dlouhodobě roste, zvýšený zájem v posledních letech evidujeme také u žen. Na železnici dnes můžete potkat 68 strojvůdkyň “ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Vysoké číslo strojvedoucích souvisí i s rostoucím počtem dopravců. „K 30. červnu tohoto roku jsme evidovali 121 dopravců, další dva momentálně žádají o osvědčení dopravce, jestli v řízení uspějí, počet se opět zvýší,“ doplňuje ředitel Jiří Kolář. Už takto jde o historicky nejvyšší číslo v počtu dopravců, kteří mohou na našem území provozovat železniční dopravu na celostátních a regionálních dráhách.

Zvýšenou poptávku po strojvedoucích zapříčinil také hustší provoz oproti minulým létům. Zatímco v druhé polovině 90. let byl trend železnice rušit, dnes se jde opačnou cestou. Obnovují se některé neprovozované vlečky, je tu snaha obnovit i některé regionální tratě či alespoň jejich vybrané úseky. Na celostátních a frekventovanějších regionálních dráhách pak mnozí mohli během několika málo posledních let zaznamenat hustší provoz.

Hustotou železniční sítě se řadí Česko k předním státům Evropy, v počtu dopravců operujících na svém území pak patří jednoznačně na vrchol pyramidy.

 

RokPočet vydaných
licencí strojvedoucího
30. 06. 2020 10 264
31. 12. 2019 9 995
31. 12. 2018 9 431
31. 12. 2017 8 933
31. 12. 2016 8 352
31. 12. 2015 7 886
31. 12. 2014 7 392

 

Průměrný věk strojvedoucího: 49,3 let

Seznam dopravců oprávněných jezdit po celostátních a regionálních dráhách najdete zde.

 

Vyjádření k současné situaci na železnici
 
Aktuální situaci ohledně mimořádných událostí velmi pozorně sledujeme. V prvé řadě vyčkáme na závěry vyšetřování Drážní inspekce a Policie České republiky. Zjištění příčin napomůže k případné analýze chybovosti. V následujícím období uskutečníme audit zaměřený na práci strojvedoucích a jejich podmínky. V této oblasti také provedeme státní dozor nad rámec plánovaných kontrolních činností u dopravce České dráhy, a. s. V neposlední řadě vyzveme dopisem všechny železniční dopravce, aby provedli vlastní analýzu chybovosti vedoucí k mimořádným událostem posledních dvou let.

DRÁŽNÍ ÚŘAD SCHVÁLIL NÁZVY TŘÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK

Síť železničních zastávek bude zase o něco hustší. Dvě z nich vzniknou v Jihomoravském kraji, přičemž jedna přímo na území druhého největšího města České republiky. O jednu více než dosud budou mít v Karlovarském kraji. Názvy nových zastávek budou platné ode dne jejich otevření.

Celý článek ve formátu pdf.