NOVÉ SPOJENÍ V PRAZE JE ZKOLAUDOVÁNO

Drážní úřad vydal kolaudační rozhodnutí na stavbu „Nové spojení“, která umožňuje jízdu vlaků mezi Hlavním nádražím, Libní, Holešovicemi a Vysočany. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 3. 2021. Po uvedené trati dosud jezdily vlaky v režimu zkušebního provozu. V průběhu výstavby totiž došlo ke zpřísnění hlukových limitů.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.