POČET ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVCŮ V ČESKU STOUPÁ, S NÍM I POČET STROJVEDOUCÍCH

V České republice je aktuálně zaregistrováno celkem 121 železničních dopravců. Jde o nejvyšší počet, který kdy Česko mělo. Se stoupajícím provozem vlaků logicky roste i počet strojvedoucích. Těch nyní Drážní úřad eviduje přes deset tisíc.

K poslednímu červnovému dni jsme evidovali 10 264 osob, které u nás získaly licenci strojvedoucího, tedy oprávnění k řízení vlaků na celostátních a regionálních dráhách. Kromě toho existuje dalších 6 452 strojvedoucích, kteří mohou obsluhovat vlaky na vlečkách. „Poptávka po této profesi dlouhodobě roste, zvýšený zájem v posledních letech evidujeme také u žen. Na železnici dnes můžete potkat 68 strojvůdkyň “ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Vysoké číslo strojvedoucích souvisí i s rostoucím počtem dopravců. „K 30. červnu tohoto roku jsme evidovali 121 dopravců, další dva momentálně žádají o osvědčení dopravce, jestli v řízení uspějí, počet se opět zvýší,“ doplňuje ředitel Jiří Kolář. Už takto jde o historicky nejvyšší číslo v počtu dopravců, kteří mohou na našem území provozovat železniční dopravu na celostátních a regionálních dráhách.

Zvýšenou poptávku po strojvedoucích zapříčinil také hustší provoz oproti minulým létům. Zatímco v druhé polovině 90. let byl trend železnice rušit, dnes se jde opačnou cestou. Obnovují se některé neprovozované vlečky, je tu snaha obnovit i některé regionální tratě či alespoň jejich vybrané úseky. Na celostátních a frekventovanějších regionálních dráhách pak mnozí mohli během několika málo posledních let zaznamenat hustší provoz.

Hustotou železniční sítě se řadí Česko k předním státům Evropy, v počtu dopravců operujících na svém území pak patří jednoznačně na vrchol pyramidy.

 

RokPočet vydaných
licencí strojvedoucího
30. 06. 2020 10 264
31. 12. 2019 9 995
31. 12. 2018 9 431
31. 12. 2017 8 933
31. 12. 2016 8 352
31. 12. 2015 7 886
31. 12. 2014 7 392

 

Průměrný věk strojvedoucího: 49,3 let

Seznam dopravců oprávněných jezdit po celostátních a regionálních dráhách najdete zde.