TZ: ŽELEZNICE PATŘILA V ROCE 2018 K BEZPEČNÝM DRUHŮM DOPRAVY

Drážní úřad vydal koncem září výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2018. Tento dokument vydává každým rokem a seznamuje v něm příslušné orgány, ale i širokou veřejnost se stavem a vývojem bezpečnosti na českých železnicích.

Celý článek ve formátu PDF.