TZ: REAKCE NA VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA DRÁŽNÍ INSPEKCE

Ve čtvrtek 12. září 2019 v pořadu České televize Události v regionech (vysílání Ostrava) vystoupil telefonicky generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera k tématu schválení územního plánu města Studénky. Díky němu může být v budoucnu vybudován silniční podjezd na místě současného velmi frekventovaného železničního přejezdu. Během rozhovoru byla probírána i tzv. bezpečnostní doporučení, která může Drážní inspekce vydávat po vyšetření mimořádných událostí. Zveřejňována jsou v tzv. závěrečných zprávách o šetření mimořádných událostí. Vzhledem k tomu, že pro některé diváky mohly některé informace vyznít nesrozumitelně, chceme předejít spekulacím, které by mohly být zavádějící.

Celý článek ve formátu PDF.