Kolokvium o budoucnosti železničního průmyslu

15.9.2020 Odborné diskuse o budoucnosti železničního průmyslu se v rámci Kolokvia zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Správy železnic, Českých drah i firem podnikajících v tomto sektoru. Akci již druhým rokem pořádala Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář upřesnil, jak budou od listopadu v rámci spuštění IV. železničního balíčku fungovat schvalovací procesy žádostí o vydání osvědčení dopravce nebo uvedení vozidla na trh. Žadatel má možnost požádat o vydání osvědčení nebo homologaci vozidla buď pro 1 stát nebo pro více států současně. K žádostem týkajícím se výhradně provozu v České republice bude vydávat rozhodnutí Drážní úřad. V případě požadavku pro více států bude vydávajícím orgánem ERA.

 

 Prezentace ve formátu PDF.