Odbor UTZ:

 • schvaluje způsobilost UTZ dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení k provozu,
 • vydává průkaz způsobilosti určených technických zařízení, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti,
 • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ a odbornou způsobilost právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení,
 • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k řízení lanové dráhy,
 • vydává osvědčení o odborné způsobilosti, případně rozhoduje o jeho odejmutí,
 • vydává povolení k manipulacím s břemeny nad železničními dráhami,
 • vykonává státní dozor ve věcech drah v oblasti UTZ neelektrických,
 • spolupracuje s příslušnými subjekty na tvorbě a revizích technických norem v oblasti zdvihacích a dopravních zařízení.
 • schvaluje způsobilost UTZ dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích a pevných elektrických zařízení k provozu,
 • vydává průkaz způsobilosti určených technických zařízení, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti,
 • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ a odbornou způsobilost právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ v rozsahu své působnosti,
 • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k řízení lanové dráhy,
 • vydává osvědčení o odborné způsobilosti, případně rozhoduje o jeho odejmutí,
 • vydává povolení k manipulacím s břemeny nad železničními dráhami,
 • vykonává státní dozor ve věcech drah v oblasti UTZ,
 • spolupracuje s příslušnými subjekty na tvorbě a revizích technických norem v rozsahu své působnosti.

 

Struktura UTZNEEL