Odbor UTZ:

  • vykonává státní dozor ve věcech drah v oblasti UTZ,
  • spolupracuje s příslušnými subjekty na tvorbě a revizích technických norem v oblasti UTZ,
  • schvaluje způsobilost UTZ dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích a pevných elektrických zařízení k provozu,
  • vydává průkaz způsobilosti určených technických zařízení, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti,
  • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ, ověřuje na základě dožádání Ministerstva dopravy způsobilost právnické osoby provádět technické prohlídky a zkoušky UTZ,
  • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k řízení lanové dráhy,
  • vydává osvědčení o odborné způsobilosti, případně rozhoduje o jeho odejmutí,
  • vydává povolení k manipulacím s břemeny nad železničními dráhami,
  • vykonává státní dozor ve věcech drah v oblasti UTZ,
  • vykonává dozor nad uváděním stanovených výrobků na trh ve své působnosti (UTZ).

 

Struktura UTZNEEL