Odbor UTZ:

  • vykonává státní dozor ve věcech drah v oblasti UTZ neelektrických,
  • spolupracuje s příslušnými subjekty na tvorbě a revizích technických norem v oblasti zdvihacích a dopravních zařízení.
  • schvaluje způsobilost UTZ dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích a pevných elektrických zařízení k provozu,
  • vydává průkaz způsobilosti určených technických zařízení, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti,
  • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ a odbornou způsobilost právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ v rozsahu své působnosti,
  • ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k řízení lanové dráhy,
  • vydává osvědčení o odborné způsobilosti, případně rozhoduje o jeho odejmutí,
  • vydává povolení k manipulacím s břemeny nad železničními dráhami,
  • vykonává státní dozor ve věcech drah v oblasti UTZ,
  • spolupracuje s příslušnými subjekty na tvorbě a revizích technických norem v rozsahu své působnosti.

 

Struktura UTZNEEL