Odbor drážní dopravy a licencí:

 • ruší železniční dráhy - vlečky
 • zjišťuje zdroje ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení
 • vydává úřední povolení k provozování dráhy, rozhoduje o jeho změně a zrušení
 • ověřuje finanční způsobilostí k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální
 • uděluje licenci pro provozování drážní dopravy, rozhoduje o její změně a odejmutí
 • ověřuje finanční způsobilostí k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální
 • vydává osvědčení pro dopravce na dráze celostátní a regionální
 • rozhoduje o omezení nebo zastavení drážní dopravy
 • rozhoduje o uložení pokuty a pokuty vybírá
 • provádí výkon státního dozoru ve věcech drah
 • řeší agendu práv cestujících dle příslušného evropského předpisu
 • rozhoduje o názvech stanic/zastávek, resp. jejich změnách
 • ověřuje odbornou způsobilost k získání licence strojvedoucího
 • ověřuje odbornou způsobilost k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce
 • ověřuje odbornou způsobilost k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze
 • vydává licenci strojvedoucího
 • vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce
 • vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze
 • akredituje školicí střediska

 

Struktura ORBaL NEW