Odbor kanceláře ředitele DÚ:

  • zajišťuje administrativní chod úřadu,
  • vede finanční agendu úřadu, účetnictví a veřejných zakázek,
  • vede agendu přestupků ve věcech drah,
  • řeší stížnosti fyzických a právnických osob na jednání zaměstnanců DÚ a správní postupy,
  • vede složitá řízení DÚ,
  • zajišťuje agendy ve věcech zákoníku práce a zákona o státní službě,
  • ve spolupráci s odbornými útvary zpracovává vnitřní a služební předpisy DÚ.

 

Struktura kancelar