Obrázek1
 

Nepokládejte nic na koleje!

Cizí předměty položené v kolejišti mohou způsobit vykolejení vlaku a tím vážnou nehodu!