Obrázek1
 

Nenaskakujte do jedoucího vlaku!

Naskakováním do rozjíždějícího se vlaku ohrožujete své zdraví! Uklouznutí znamená vážný úraz.