ETCS plan

 

Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic

otevřen do 31. října 2021

Evropská agentura pro železnice spustila za účelem dalšího zlepšení bezpečnosti v evropském železničním systému jedinečný průzkum vnímání bezpečnosti, který je otevřen všem odborníkům v železniční dopravě pracujícím v Evropské unii. Projekt nese název „Evropský průzkum bezpečnosti v železniční dopravě (ERA-SCS)“.

Jedná se o online průzkum provozovaný na platformě EUSurvey, který je přístupný ve 22 evropských jazycích na smartphonech, tabletech a počítačích. Vyplnění dotazníku je anonymní, zabere cca 10 minut a je možné až do 31. října 2021. Věříme, že nám svým názorem pomůžete zjistit, jak je v ČR vnímána bezpečnost v odvětví železniční dopravy.

Dotazník, vypracovaný s podporou odborníků ze všech oborů železničního systému a Institutu pro kulturu průmyslové bezpečnosti, je tvořen souborem 48 bezpečnostních prohlášení v souladu s Evropským modelem kultury bezpečnosti železnic a je dostupný také v českém jazyce.

Banner ERA SCS CZ bez QR V4

Všechny výsledky budou analyzovány na evropské úrovni, aby mohly být vyhodnoceny a dále využity pro zvýšení bezpečnosti evropského železničního systému. První výstupy budou prezentovány již letos na podzim.

Otázky v průzkumu se obrací jak do vnitřního prostředí Vašich společností, které zcela jistě dobře znáte, tak k obecné situaci v odvětví železniční dopravy v České republice.

Souhrnné informace o aktuálním vývoji bezpečnosti železnic v České republice naleznete na webových stránkách Drážního úřadu. Najdete tam především pravidelné výroční zprávy, kde jsou uvedeny například bezpečnostní opatření, které Drážní úřad přijal na základě bezpečnostních doporučení Drážní inspekce, dále pak metodické pokyny vydávané Drážním úřadem k jednotlivým oblastem zvyšování bezpečnosti na železnici, jako je například certifikace ECM nebo zavádění ETCS či nové postupy pro udělování a schvalování osvědčení dopravce a osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které zahrnuje 4. železniční balíček.