Interoperabilita

 

Technické specifikace pro interoperabilitu

Přehled všech vydaných TSI a jejich novel naleznete v Úředním věstníku EU nebo na webových stránkách Ministerstva dopravy.

 

Evropská komise a interoperabilita

Přehled činnosti Generálního ředitelství pro přepravu a dopravu při Evropské komisi je pro železniční sektor uveden zde.

 

Evropská železniční agentura

Hlavní oblasti činností lze nalézt zde. Stránku s odkazy na databáze pak zde.

 

Formuláře a návody k vyplnění naleznete zde.