Ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technicko-bezpečnostních zkoušek drážních vozidel

Celý text metodického pokynu v PDF.