Plán implementace evropského zabezpečovacího zařízení ETCS v České republice

Plánu moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského zabezpečovacího zařízení ETCS byl schválen vládou České republiky dne 13. 9. 2021.

 

Úkolem Drážního úřadu jakožto národního bezpečnostního orgánu, je zajistit ve spolupráci s ostatními subjekty naplnění požadavků na vybavení infrastruktury a vozidel v souladu s uvedeným plánem.

Drážní úřad bude postupně vydávat různá opatření a metodické pokyny směřující k realizaci tohoto plánu.

Proces zvýšení bezpečnosti a zavádění ETCS neustále probíhá, z toho důvodu může docházet k průběžným změnám a aktualizacím níže uvedeného dokumentu.

 

ETCS plan