Rozhodnutí - společného povolení veřejnou vyhláškou pro stavbu: "Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j
odst. 1, 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu
s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba dráhy:
“Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 16.05.2023
Sejmuto: 30.05.2023
Číslo jednací: DUCR-19818/23/Kr
Zodpovídá: Veronika Bednářová