Oznámení - zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou pro stavbu: "Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - 1. etapa"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 8. října 2021 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO:70994234, zástupce: IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČO:03977471 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:
k.ú. Týniště nad Orlicí; Lípa nad Orlicí; Čestice u Častolovic; Žďár nad Orlicí; Albrechtice nad Orlicí a Borohrádek

“Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - 1. etapa“

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

 

Vyvěšeno: 16.03.2023
Sejmuto: 31.03.2023
Číslo jednací: DUCR-9815/23/Fl
Zodpovídá: Veronika Bednářová