Oznámení - pokračování společného územního a stavebního řízení - “Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)“

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 1. srpna 2022 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ:70994234, zastoupen MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357 o vydání společného povolení pro soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavby dráhy:

“Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 18.01.2023
Sejmuto: 02.02.2023
Číslo jednací: DUCR-3399/23/Bt
Zodpovídá: Veronika Bednářová