Rozhodnutí - zrušení vlečky - BVV

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ


Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ruší
v souladu s § 5 odst. 6 zákona o dráhách, železniční dráhu – vlečku „Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.“ (dále jen „vlečka“).

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 29.09.2022
Sejmuto: 15.10.2022
Číslo jednací: DUCR-58284/22/Bp
Zodpovídá: Jan Linhart