Rozhodnutí - stavební povolení - dálnice D6

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ


Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro stavbu dráhy:
„Dálnice D6 Petrohrad - Lubenec“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 23.09.2022
Sejmuto: 10.10.2022
Číslo jednací: DUCR-49650/22/Rb
Zodpovídá: Jan Linhart