Rozhodnutí - stavební povolení Veslařská

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení pro objekt dráhy:
„SO 401 Přeložka NN - DPMB“
který je součástí stavby „Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky.“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 15.09.2022
Sejmuto: 29.09.2022
Číslo jednací: DUCR-55660/22/Hn
Zodpovídá: Jan Linhart