Rozhodnutí - "Doplnění závor na přejezdu P8139 v km 4,982 trati Veselí nad Moravou-Skalica na Slovensku"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

vydává

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p odst. 1 a s přihlédnutím § 115 odst. 2 stavebního zákona

společné povolení

pro stavbu dráhy:

“Doplnění závor na přejezdu P8139 v km 4,982 trati Veselí nad Moravou-Skalica na Slovensku“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 08.09.2022
Sejmuto: 23.09.2022
Číslo jednací: DUCR-53385/22/Nv
Zodpovídá: Veronika Bednářová