ROZHODNUTÍ - železniční stanice Kácov

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dráhách“), rozhodl na základě § 3 odst. 2 zákona o dráhách, o následující změně kategorie dráhy z regionální dráhy na vlečku.
Železniční dráha – regionální dráha, kolej č. 2b, která je zaústěna do regionální dráhy v železniční stanici Kácov a začíná koncem odbočné výhybky č. 5 v km 16,513, je ukončena zarážedlem kusé koleje č. 2b v km 16,413 a jejíž celková stavební délka je 0,100 km, se zařazuje do kategorie vlečka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 16.08.2022
Sejmuto: 31.08.2022
Číslo jednací: DUCR-49482/22/Lg
Zodpovídá: Václav Uhlíř