Oznámení - zrušení části železniční dráhy – vlečky Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

Oznámení o zahájení správního řízení

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 13. 6. 2022 od právnické osoby Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 471 16 901, jež zastupuje na základě plné moci zástupce právnickou osobu AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 463 47 526, která dále zastupuje vlastníka dráhy právnickou osobu Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 255 82 518, žádost o zrušení části železniční dráhy – vlečky „Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.“ (dále jen „vlečka“). Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení v dané věci.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 17.06.2022
Sejmuto: 02.07.2022
Číslo jednací: DUCR-37124/22/Bp
Zodpovídá: Václav Uhlíř