Oznámení - o změnu kategorie dráhy z části vlečky Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

Oznámení o zahájení správního řízení

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 13. 6. 2022 od právnické osoby Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace se sídlem Zelný trh 331/13, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 051 28 820, jež zastupuje na základě plné moci vlastníka dráhy právnickou osobu Veletrhy Brno, a.s. (dále jen BVV) se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 255 82 518 žádost o změnu kategorie dráhy z části vlečky „Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.“ (dále jen „vlečka nebo „plánovaná místní dráha“) a její zařazení do nové kategorie místní dráhy podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 17.06.2022
Sejmuto: 02.07.2022
Číslo jednací: DUCR-37112/22/Bp
Zodpovídá: Václav Uhlíř