Oznámení - "Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO
ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 6. října 2021 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO:70994234, zastoupeného SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, o vydání společného povolení pro soubor staveb s názvem

Rekonstrukce žst.Rožnov pod Radhoštěm

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 17.05.2022
Sejmuto: 31.05.2022
Číslo jednací: DUCR-28629/22/Sj
Zodpovídá: Veronika Bednářová