Oznámení - Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 5. listopadu 2021 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, IČ:64610357 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

 

“Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 21.01.2022
Sejmuto: 07.02.2022
Číslo jednací: DUCR-3727/22/Nv
Zodpovídá: Veronika Bednářová