Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení 54 odst. I a 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle ustanovení 7 odst. I zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 3. prosince 2021 odůvodněnou žádost stavebníka: Statutární město Teplice, Odbor dopravy, Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621, zastoupeného právnickou osobou: PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér Prahal, K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4, IČ: 45272387, o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby (o dva roky od nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení s termínem dokončení stavby do 26. února 2026) pro stavbu dráhy:


T e p l i c e
”Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 3”

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 18.01.2022
Sejmuto: 02.02.2022
Číslo jednací: DUCR-3305/22/Pl
Zodpovídá: Veronika Bednářová