OZNÁMENÍ o ukončení dokazování - “Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Oznámení o ukončení dokazování

a výzva dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ( dále jen „správní řád“) oznamuje účastníkům stavebního řízení pro stavbu dráhy


“Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.01.2022
Sejmuto: 19.01.2022
Číslo jednací: DUCR-558/22/Hn
Zodpovídá: Veronika Bednářová