Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření - Bystřice pod Hostýnem - Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V y r o z u m ě n í

o podaném odvolání a výzva k vyjádření

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1
zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona vydal dne
24.11.2021 společné povolení pro soubor staveb s názvem:

Bystřice pod Hostýnem - Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

 

Celý článek ve formátu PDF.

Odvolání ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.01.2022
Sejmuto: 19.01.2022
Číslo jednací: DUCR-499/22/Sj
Zodpovídá: Veronika Bednářová