OZNÁMENÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ - SKI PARK Hrubá Voda III.etapa - OPRAVA

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

s posouzením vlivů na životní prostředí

 VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - oprava

 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), na základě žádosti stavebníka PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., Hrubá Voda 21/, 78361 Hlubočky, IČO:27815277 o vydání společného povolení pro stavbu dráhy


Hrubá Voda
SKI PARK Hrubá Voda III.etapa
dopisem č.j. DUCR-66695/21/Sj dne 10.11.2021 oznámil zahájení společného řízení.


Z uvedeného důvodu opravuje Drážní úřad shora uvedené oznámení takto:

Umístění stavby:
k.ú. Hrubá Voda: pozemky p.č. 436/1, 436/14 3 – obě ostatní plocha, p.č. 436/12, 436/17 – obě lesní pozemek, k.ú. Hlubočky: pozemky p.č. 411 – ostatní plocha, p.č. 412 - trvalý travní porost, p.č. 2962/6, 2964 – obě lesní pozemek

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 19.11.2021
Sejmuto: 21.12.2021
Číslo jednací: DUCR-68397/21/Sj
Zodpovídá: Jan Linhart