OZNÁMENÍ - SKIPARK HRUBÁ VODA III. ETAPA

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

s posouzením vlivů na životní prostředí

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) a § 94j odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 9.11.2021 žádost stavebníka PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., Hrubá Voda 21, 783 61 Hlubočky, IČ 27815277, o společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro soubor staveb s názvem

SKIPARK HRUBÁ VODA III. ETAPA

 

 

Celý text oznámení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o vydání společného povolení ve formátu docx.

 

Vyvěšeno: 11.11.2021
Sejmuto: 13.12.2021
Číslo jednací: DUCR-66695/21/Sj
Zodpovídá: Veronika Bednářová