Drážní úřad k 30.9.2020 uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2019. Tento dokument shrnuje vývoj bezpečnosti železnic v České republice za rok 2019. Zpráva vychází z údajů dopravců a provozovatelů celostátních a regionálních drah a Drážního úřadu. V roce 2019 provozovalo v České republice svou činnost 8 provozovatelů drah a 113 provozovatelů drážní dopravy, což je o 6 více než v roce předchozím. Udržování a zvyšování bezpečnosti provozování jednotlivých drah je posláním Drážního úřadu a ten proto dlouhodobě podporuje stavební aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu. Se strategickými cíli se můžete seznámit v úvodu této zprávy.

 

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2019 ve formátu PDF.

Drážní úřad na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020:

 

  1. Omezuje osobní kontakt zaměstnanců Drážního úřadu s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) takto:
  1. Upřednostňuje se výhradně písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Není-li to možné, umožňuje se kontakt s klienty pouze v úředních hodinách stanovených v bodě 2, (upozorňujeme klienty, že doplnění žádostí, předání dokumentací apod. není důvodem pro osobní kontakt se zaměstnancem DÚ, tyto podklady je třeba doplnit prostřednictvím pracovišť podatelen).
  2. Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti se uskutečňuje pouze prostřednictvím pracovišť podatelen. Žádáme klienty, aby v maximální možné míře upřednostňovali elektronická podání (např. prostřednictvím datové schránky).

 

  1. Omezuje rozsah úředních hodin takto:

Den

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 – 13.00

Středa

8.00 – 13.00

Aktualizovali jsme seznam akreditovaných školicích středisek pro výcvik strojvedoucích.

Seznam naleznete zde.

 

Aktualizovali jsme seznam osob odborně způsobilých k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních zařízení - lyžarškých vleků.

Seznam naleznete zde.

Aktuální situaci ohledně mimořádných událostí velmi pozorně sledujeme. V prvé řadě vyčkáme na závěry vyšetřování Drážní inspekce a Policie České republiky. Zjištění příčin napomůže k případné analýze chybovosti. V následujícím období uskutečníme audit zaměřený na práci strojvedoucích a jejich podmínky. V této oblasti také provedeme státní dozor nad rámec plánovaných kontrolních činností u dopravce České dráhy, a. s. V neposlední řadě vyzveme dopisem všechny železniční dopravce, aby provedli vlastní analýzu chybovosti vedoucí k mimořádným událostem posledních dvou let.

Školení na práci s OSS (One Stop Shop)

 

Program školení:

  • Podání dokumentace k žádosti;
  • Komunikace s týmy posuzovatelů;
  • Aktualizace dokumentace k žádosti na žádost týmu posuzovatelů;
  • Monitorování procesu posouzení.

Školení bude probíhat formou webináře a bude obsahovat několik prezentací a praktických scénářů. Školicím jazykem je angličtina.

Celý dokument ve formátu PDF.

Aktualizovali jsme seznam akreditovaných středisek pro výcvik strojvedoucích.

Seznamy naleznete zde.

Ministerstvo dopravy rozeslalo příslušným subjektům toto důležité oznámení: na základě aktivity členských států EU, včetně České republiky, byla příslušnými evropskými orgány přijata legislativa řešící posunutí termínu začátku technického pilíře IV. železničního balíčku. Z důvodu pandemie COVID-19 je původní termín 16. června 2020 posunut na 31. října 2020.
 
Přesné znění i další informace naleznete ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května. Informujeme, že Ministerstvo dopravy prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí oznámilo Evropské komisi a Agentuře Evropské unie pro železnice využití termínu pro transpozici těchto příslušných předpisů.
 
mapa transpozice