Zkoušky strojvedoucích

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

 

Vypsali jsme termíny zkoušek strojvedoucích na květen.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Nově budovaná železniční zastávka v Tetčicích, která je součástí 2. etapy projektu elektrizace a zdvoukolejnění tratě z Brna do Zastávky u Brna, ponese název Tetčice. Naopak stávající železniční stanice Tetčice přestane sloužit veřejnosti a přejmenuje se na Tetčice-Bobrava. Změny nastanou se zprovozněním nové zastávky na modernizované trati. O nových názvech rozhodl Drážní úřad začátkem dubna.

Polský dopravce Koleje Ślaskie obdržel od polského drážního úřadu jako první v Polsku jednotné osvědčení o bezpečnosti, které mu mimo jiné umožní provozovat drážní dopravu na území ČR do pohraničních přechodových stanic.

Zajíždění do příhraničních oblastí na základě tohoto jednotného osvědčení umožňuje předběžná dohoda českého a polského úřadu, která bude v nejbližší době nahrazena dohodou o spolupráci mezi ČR a Polskem. Tento postup, který významně zjednodušuje a urychluje proces posouzení osvědčení o bezpečnosti pro dopravce zajíždějící do příhraničních oblastí je aplikován v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku.

Termíny zkoušek ve dnech od 12.4.2021 do 23.4.2021 jsou zrušeny.

Dodatečná instalace palubní části ETCS – nový metodický pokyn

Metodický pokyn k dodatečné instalaci palubní části ETCS na železniční vozidla vymezuje postupy  žadatele  a  oprávněných  úředních osob řešících příslušnou problematiku Agentury ERA a Drážního úřadu při dodatečné instalaci palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti ČR.

Metodický pokyn

 

 

Znovu spouštíme zkoušky strojvedoucích

 

Od 23.2.2021 obnovujeme termíny zkoušek odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo i osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají nově povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů. Z důvodu velkého zájmu o zkoušky a množství  obdržených žádostí jsou v některé dny vypsány dva termíny.

Obnovení zkoušek nám umožňuje výjimka z vládních nařízení, kterou se povolují prezenční zkoušky pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a která je součástí usnesení vlády č. 126 ze dne 14. února 2021.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

 

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

 

Zkoušky strojvedoucích

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

 

Vypsali jsme termíny zkoušek strojvedoucích na květen.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

V rámci Evropského roku železnice proběhne také Evropský průzkum bezpečnosti železnic.

 

V letošním roce proběhne celoevropský průzkum, jehož cílem je zjistit, jak je vnímána bezpečnost v odvětví železniční dopravy. Evropský průzkum bezpečnosti železnic je internetový průzkum, který organizuje Evropská agentura pro železnice. Průzkum je zaměřen na odvětví železniční dopravy v Evropské unii a státech ESVO. Výsledky průzkumu budou použity jako součást zprávy o vývoji kultury bezpečnosti, která bude předložena Evropské komisi.

Do průzkumu se nyní může zapojit jakákoli společnost působící v odvětví železniční dopravy jako partner. Pro zapojení v úrovni partnera je potřeba nejpozději do 31.1.2021 vyplnit online formulář dostupný na webových stránkách ERA.

Samotný průzkum bude mezi respondenty probíhat v online formě v termínu od 14. června do 30. září 2021. Dotazníky i pokyny jsou dostupné i v českém jazyce.

Veškeré potřebné informace najdete na adrese https://www.era.europa.eu/content/erscs_en