Aktuální situaci ohledně mimořádných událostí velmi pozorně sledujeme. V prvé řadě vyčkáme na závěry vyšetřování Drážní inspekce a Policie České republiky. Zjištění příčin napomůže k případné analýze chybovosti. V následujícím období uskutečníme audit zaměřený na práci strojvedoucích a jejich podmínky. V této oblasti také provedeme státní dozor nad rámec plánovaných kontrolních činností u dopravce České dráhy, a. s. V neposlední řadě vyzveme dopisem všechny železniční dopravce, aby provedli vlastní analýzu chybovosti vedoucí k mimořádným událostem posledních dvou let.

Školení na práci s OSS (One Stop Shop)

 

Program školení:

  • Podání dokumentace k žádosti;
  • Komunikace s týmy posuzovatelů;
  • Aktualizace dokumentace k žádosti na žádost týmu posuzovatelů;
  • Monitorování procesu posouzení.

Školení bude probíhat formou webináře a bude obsahovat několik prezentací a praktických scénářů. Školicím jazykem je angličtina.

Celý dokument ve formátu PDF.

Aktualizovali jsme seznam akreditovaných středisek pro výcvik strojvedoucích.

Seznamy naleznete zde.

Ministerstvo dopravy rozeslalo příslušným subjektům toto důležité oznámení: na základě aktivity členských států EU, včetně České republiky, byla příslušnými evropskými orgány přijata legislativa řešící posunutí termínu začátku technického pilíře IV. železničního balíčku. Z důvodu pandemie COVID-19 je původní termín 16. června 2020 posunut na 31. října 2020.
 
Přesné znění i další informace naleznete ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května. Informujeme, že Ministerstvo dopravy prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí oznámilo Evropské komisi a Agentuře Evropské unie pro železnice využití termínu pro transpozici těchto příslušných předpisů.
 
mapa transpozice

V pátek dne 5.6.2020 je podatelna z technických důvodů zavřena.

Drážní úřad Vás informuje, že Komise přijala dne 13. května 2020 DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/648, o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19. Toto doporučení se týká poukazů, které mohou dopravci nebo pořadatelé nabídnout cestujícím jako alternativu k vrácení peněz, pokud to cestující dobrovolně akceptuje, a to za okolností, kdy v případě zrušení ze strany dopravce nebo pořadatele, k němuž došlo po 1. březnu 2020 z důvodů spojených s pandemií COVID-19, v souvislosti s ustanovením čl. 16 písm. a) ve spojení s čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1371/2007.

 

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/648 ve formátu PDF

Aktualizovali jsme seznam akreditovaných středisek pro výcvik strojvedoucích a seznam uzaných zkoušejících k provádění zkoušek strojvedoucích.

Seznamy naleznete zde.

Na základě usnesení vlády č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 č.j. MZDR 15757/2020- 3/MIN/KAN o zavedení zvláštních pravidel provozu v orgánech veřejné moci a správních orgánech se s účinností od 20. dubna 2020 otevírací doba podatelny vrací do běžného provozního režimu, tj. po - čt  8:00 - 16:00 hodin, pá 7.30 - 13.30 hodin.
Žádáme klienty, aby:
- upřednostňovali elektronickou komunikaci (datová schránka, el. podání se zaručeným elektronickým podpisem apod.), umožňuje-li to povaha podání, 
- vstupovali do prostor podatelny jednotlivě,
- v prostorách DÚ využili zařízení pro desinfekci rukou
- při pohybu v DÚ dodržovali bezpečnostní pokyny směřující k zamezení šíření nemoci COVID-19.