Byl spuštěn Evropský průzkum bezpečnosti železnic

Evropská železniční agentura (ERA) zahájila čtyřměsíční online průzkum vnímání bezpečnosti na železnici. Je otevřen všem pracovníkům Evropské unie zaměstnaným v kterékoli organizaci, která se podílí na evropském železničním systému. Cílem projektu s názvem „Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic (ERA-SCS)“ je další zlepšení bezpečnosti v evropském železničním systému. Možnost vyplnit dotazník mají respondenti až do 7. října 2021.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Vstup do Evropského průzkumu bezpečnosti železnic

Drážní úřad za první pololetí letošního roku eviduje značný nárůst počtu žádostí o změnu zabezpečení železničních přejezdů.

Jedná se o důsledek intenzivní snahy o zvýšení bezpečnosti na přejezdech a zároveň investiční činnosti Správy železnic, která si za svůj cíl letos vytyčila modernizaci 200 železničních přejezdů. Každá žádost o zvýšení zabezpečení přejezdu podléhá rozhodnutí Drážního úřadu. Za leden až červen 2021 vydal Drážní úřad 109 rozhodnutí o zvýšení zabezpečení. Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo za stejné období vydáno 52 rozhodnutí, se jedná o více než 100% nárůst.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

 

Nové termíny zkoušek strojvedoucích na letní měsíce

Zkoušky k získání licence strojvedoucího probíhají na Drážním úřadu i v létě. Stále za dodržování hygienických opatření, kdy mají uchazeči povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Čestné prohlášení naleznete ZDE.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Drážní úřad uveřejnil plán státních dozorů týkajících se systému bezpečnosti a osvědčení o bezpečnosti na 2. pololetí roku 2021

Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 provádí výkon státního dozoru.

Přehled právnických osob, u kterých bude proveden výkon státního dozoru v 2. pololetí 2021.

Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu pololetí se mohou změnit a doplňovat. Drážní úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.

Drážní úřad je nucen každoročně přerušit stovky stavebních řízení. Důvodem jsou především nekompletní podklady, které žadatelé předkládají. Každé přerušení ale znamená zdržení ve schvalovacím procesu a ve svém důsledku i zbytečné zdržení při vydání stavebního povolení.

Tisková zpráva ve formáte PDF.

Obnovené osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle evropského nařízení 

Drážní úřad vydal první osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které bylo nově zpracováno podle nařízení Komise EU 2018/762.

Obnovené osvědčení získala na dalších 5 let společnost KŽC Doprava s.r.o, která provozuje regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov.

Celý systém bezpečnosti, tedy veškeré vnitřní předpisy, jsou vypracovány podle evropského nařízení, které je v ČR aplikováno od konce října 2020 v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku. První žádost k posouzení podle nových podmínek dorazila na Drážní úřad 17.3.2021. Obnovené osvědčení je platné od 28.6.2021.

Vyhlašujeme soutěž pro milovníky drážní dopravy – letos i netradičně.

Drážní úřad vyhlašuje další ročník oblíbené fotografické soutěže pro fanoušky drážní dopravy. 13 vybraných fotografií se objeví v nástěnném kalendáři Drážního úřadu na rok 2022.

Soutěž probíhá v termínu od 8. 6. do 31. 7. 2021.

Soutěžící si mohou vybrat ze dvou témat. „Fotografie s motivy moderních technologií a moderních vozidel v drážní dopravě“  nebo „Malujeme drážní motivy na kamínky“.

Druhé téma vychází z fenoménu dnešní doby. Malování na putovní kamínky a sdílení jejich fotografií na sociálních sítích se snaží propojit všechny, kteří byli ovlivněni omezeními spojenými s pandemií. A některá díla jsou vskutku umělecká! Všimli jsme si, že mezi statisíci nadšenců jsou i strojvedoucí, výpravčí či děti, kteří malují drážní témata – nádraží, vláčky včetně těch pohádkových, tratě apod. Moc rádi bychom těmto nádherným dílům dali prostor i v našem kalendáři.

Jak se můžete zapojit do fotografické soutěže se dozvíte ZDE.

Soutěžní pravidla ve formátu PDF.

K 1.červnu byl ředitelem sekce provozně-technické jmenován Ing. Radek Šafránek.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF. 

 

Vypsali jsme termíny zkoušek strojvedoucích na červen.

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

V září čeká první strojvedoucí výměna licencí

 

Postup upravuje nový metodický pokyn.

V září tohoto roku skončí platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Ten mu v případě splnění všech podmínek vydá na dalších deset let licenci novou. Jak při žádosti o prodloužení platnosti postupovat, řeší metodický pokyn, který Drážní úřad tento týden vydal. V letošním roce se bude výměna týkat zhruba 1 300 strojvedoucích, což je asi 12% všech doposud vydaných licencí.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Metodický pokyn k vydání a prodloužení licence strojvedoucího ve formátu PDF.