Z provozních důvodů je podatelna Praha ve dnech 7. a 8. 12.2020 mimo provoz.

Zkoušky strojvedoucích znovu spuštěny

Uvolňování opatření v rámci COVID-19 nám umožňuje znovu spustit konání zkoušek strojvedoucích i ověřování odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce. Zkoušky strojvedoucích směřující k vydání licence i ověřování odborné způsobilosti k řízení DV probíhá za dodržování všech hygienických opatření. Naším cílem je zajistit co možná nejmenší dopad protiepidemických opatření na běžné agendy, které úřad vykonává. Zájemci se tak mohou na zkoušky hlásit obvyklým způsobem. 

Aktuální termíny zkoušek zde.

Další potřebné informace naleznete v sekci Potřebuji si vyřídit

Výsledky auditu dopravců neprokázaly systémová pochybení.

Celá tisková zpráva zde.

Drážní úřad vyhlašuje facebookovou soutěž v rámci kampaně "Na dráze bezpečně". V předvánoční soutěži rozdáme výhercům 50 unikátních nástěnných kalendářů na rok 2021 s kresbami známého kreslíře Petra Urbana. Kalendář byl vytvořen v rámci kampaně "Na dráze bezpečně", která se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod, které mohou vzniknout nedodržováním pravidel. 12 situací vyobrazuje nebezpečí na dráze či v jejím okolí, která hrozí, když někdo ignoruje zákazy a doporučení. Vtipnou formou také seznamuje se skutečností, že se pod pojmem dráha nemyslí jen železnice, ale také například tramvaje či lanové dráhy. V soutěži musí účastníci splnit soutěžní úkoly, které v následujících 5 týdnech najdou na facebookovém profilu Drážního úřadu. Každý týden vyhlásíme jeden úkol a vylosujeme 10 výherců.

 

Soutěžní pravidla

Soutěžit můžete na https://www.facebook.com/drazni.urad

POŠUMAVSKÁ JIŽNÍ DRÁHA V NOVÉM ÚDOLÍ ZÍSKALA NOVĚ STATUS MÍSTNÍ DRÁHY

Odkaz na tiskovou zprávu zde.

4. listopadu se uskutečnil online seminář s železničními dopravci a držiteli ECM (subjekty zodpovědnými za údržbu). Změny, které nastaly 31. října 2020 se zavedením 4. železničního balíčku v České republice, shrnuli zástupci Drážního úřadu a Ministerstva dopravy. Se svými zkušenostmi z dosavadní praxe seznámil účastníky Ing. Ivan Škoda ze slovenského Dopravného úradu. Slovensko uplatňuje 4. ŽB od června 2020. Nové postupy pro naše dopravce se týkají především schvalování železničních vozidel a vydávání osvědčení o bezpečnosti pro dopravce. Do hry zásadní měrou vstupuje Evropská agentura pro železnice.

 

Celý článek ve formátu pdf.

Seminář s dopravci a držiteli ECM ke IV. železničnímu balíčku

Ve středu 4. listopadu se uskuteční seminář pro dopravce a držitele ECM. Tématem budou změny spojené se zavedením IV. železničního balíčku, který u nás vstoupí v platnost 31. října. Seminář se z důvodu opatření v rámci COVID-19 uskuteční online prostřednictvím Microsoft Teams. Účastníci budou seznámeni s informacemi o změnách v legislativě, změnách v oblasti vydávání osvědčení o bezpečnosti nebo uvádění drážních vozidel na český a evropský trh. S cennými poznatky při vydávání osvědčení dopravce a schvalování vozidel po účinnosti IV. železničního balíčku vystoupí zástupce slovenského Dopravného úradu.

 

Seminář 4.11.2020 – pozvánka a program

Drážní úřad k 30.9.2020 uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2019. Tento dokument shrnuje vývoj bezpečnosti železnic v České republice za rok 2019. Zpráva vychází z údajů dopravců a provozovatelů celostátních a regionálních drah a Drážního úřadu. V roce 2019 provozovalo v České republice svou činnost 8 provozovatelů drah a 113 provozovatelů drážní dopravy, což je o 6 více než v roce předchozím. Udržování a zvyšování bezpečnosti provozování jednotlivých drah je posláním Drážního úřadu a ten proto dlouhodobě podporuje stavební aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu. Se strategickými cíli se můžete seznámit v úvodu této zprávy.

 

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2019 ve formátu PDF.

Drážní úřad na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020:

 

  1. Omezuje osobní kontakt zaměstnanců Drážního úřadu s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) takto:
  1. Upřednostňuje se výhradně písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Není-li to možné, umožňuje se kontakt s klienty pouze v úředních hodinách stanovených v bodě 2, (upozorňujeme klienty, že doplnění žádostí, předání dokumentací apod. není důvodem pro osobní kontakt se zaměstnancem DÚ, tyto podklady je třeba doplnit prostřednictvím pracovišť podatelen).
  2. Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti se uskutečňuje pouze prostřednictvím pracovišť podatelen. Žádáme klienty, aby v maximální možné míře upřednostňovali elektronická podání (např. prostřednictvím datové schránky).

 

  1. Omezuje rozsah úředních hodin takto:

Den

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 – 13.00

Středa

8.00 – 13.00

Aktualizovali jsme seznam akreditovaných školicích středisek pro výcvik strojvedoucích.

Seznam naleznete zde.