Termíny zkoušek ve dnech od 12.4.2021 do 23.4.2021 jsou zrušeny.

Dodatečná instalace palubní části ETCS – nový metodický pokyn

Metodický pokyn k dodatečné instalaci palubní části ETCS na železniční vozidla vymezuje postupy  žadatele  a  oprávněných  úředních osob řešících příslušnou problematiku Agentury ERA a Drážního úřadu při dodatečné instalaci palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti ČR.

Metodický pokyn

 

 

Znovu spouštíme zkoušky strojvedoucích

 

Od 23.2.2021 obnovujeme termíny zkoušek odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo i osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají nově povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů. Z důvodu velkého zájmu o zkoušky a množství  obdržených žádostí jsou v některé dny vypsány dva termíny.

Obnovení zkoušek nám umožňuje výjimka z vládních nařízení, kterou se povolují prezenční zkoušky pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a která je součástí usnesení vlády č. 126 ze dne 14. února 2021.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

 

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

 

Zkoušky strojvedoucích

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

 

Vypsali jsme termíny zkoušek strojvedoucích na květen.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

V rámci Evropského roku železnice proběhne také Evropský průzkum bezpečnosti železnic.

 

V letošním roce proběhne celoevropský průzkum, jehož cílem je zjistit, jak je vnímána bezpečnost v odvětví železniční dopravy. Evropský průzkum bezpečnosti železnic je internetový průzkum, který organizuje Evropská agentura pro železnice. Průzkum je zaměřen na odvětví železniční dopravy v Evropské unii a státech ESVO. Výsledky průzkumu budou použity jako součást zprávy o vývoji kultury bezpečnosti, která bude předložena Evropské komisi.

Do průzkumu se nyní může zapojit jakákoli společnost působící v odvětví železniční dopravy jako partner. Pro zapojení v úrovni partnera je potřeba nejpozději do 31.1.2021 vyplnit online formulář dostupný na webových stránkách ERA.

Samotný průzkum bude mezi respondenty probíhat v online formě v termínu od 14. června do 30. září 2021. Dotazníky i pokyny jsou dostupné i v českém jazyce.

Veškeré potřebné informace najdete na adrese https://www.era.europa.eu/content/erscs_en

Zrušení termínů zkoušek.

Drážní úřad na základě usnesení vlády č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a v návaznosti na usnesení vlády č. 1375 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu osob, 1376 o přijetí krizového opatření a usnesení vlády č. 1379 o přijetí krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů  ruší termíny zkoušek odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, a to do odvolání.

Upozornění všem dopravcům.

Drážní úřad obdržel podnět, ze kterého může vyplývat riziko pro bezpečnost a plynulost na dráze, a to u vozidel volného oběhu, neboť se na železniční síti v České republice objevily vozy řady Snps na přepravu dřeva různých držitelů, na jejichž podélnících jsou umístěna světla zelené barvy o průměru cca 80 mm. Funkce těchto zelených světel není Drážnímu úřadu zatím známa a považuje ji za riziko plynoucí ze záměny uvedeného zeleného světla za návěst "volno" nebo "odjezd", která by v provozu mohla být příčinou mimořádné události. Drážní úřad proto upozorňuje všechny dopravce, že musí zajistit, aby tato světla, jsou-li na vozech umístěna, byla na drahách celostátních a regionálních vyřazena z provozu, a to včetně nakládky na manipulačních kolejích na těchto drahách. Více zde.

Drážní úřad letos přezkouší téměř dvojnásobný počet uchazečů o ověření odborné způsobilosti osob k řízení lanové dráhy.

Stále věříme, že se provoz zimních středisek, kterým dominují lanovky a vleky, v rámci vánočních prázdnin rozběhne na plné obrátky, byť s určitými omezeními. 
Drážní úřad v těchto dnech finišuje s přezkušováním obsluh lanovek tak, aby byla střediska na sezonu plně připravena. Od poloviny listopadu, kdy se zkoušky znovu rozeběhly, proběhne do konce roku zhruba 98 zkoušek v terénu. Ověřována je odborná způsobilost osob k řízení lanové dráhy u jednotlivých provozovatelů lanových drah. Každoročně je přezkoušeno v průměru 108 osob (průměr za období 2011-2019). V letošním roce se však předpokládá, že do konce roku bude přezkoušen skoro dvojnásobný počet uchazečů, a to celkem 198 osob.