Drážní úřad je nucen každoročně přerušit stovky stavebních řízení. Důvodem jsou především nekompletní podklady, které žadatelé předkládají. Každé přerušení ale znamená zdržení ve schvalovacím procesu a ve svém důsledku i zbytečné zdržení při vydání stavebního povolení.

Tisková zpráva ve formáte PDF.

Obnovené osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle evropského nařízení 

Drážní úřad vydal první osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které bylo nově zpracováno podle nařízení Komise EU 2018/762.

Obnovené osvědčení získala na dalších 5 let společnost KŽC Doprava s.r.o, která provozuje regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov.

Celý systém bezpečnosti, tedy veškeré vnitřní předpisy, jsou vypracovány podle evropského nařízení, které je v ČR aplikováno od konce října 2020 v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku. První žádost k posouzení podle nových podmínek dorazila na Drážní úřad 17.3.2021. Obnovené osvědčení je platné od 28.6.2021.

Vyhlašujeme soutěž pro milovníky drážní dopravy – letos i netradičně.

Drážní úřad vyhlašuje další ročník oblíbené fotografické soutěže pro fanoušky drážní dopravy. 13 vybraných fotografií se objeví v nástěnném kalendáři Drážního úřadu na rok 2022.

Soutěž probíhá v termínu od 8. 6. do 31. 7. 2021.

Soutěžící si mohou vybrat ze dvou témat. „Fotografie s motivy moderních technologií a moderních vozidel v drážní dopravě“  nebo „Malujeme drážní motivy na kamínky“.

Druhé téma vychází z fenoménu dnešní doby. Malování na putovní kamínky a sdílení jejich fotografií na sociálních sítích se snaží propojit všechny, kteří byli ovlivněni omezeními spojenými s pandemií. A některá díla jsou vskutku umělecká! Všimli jsme si, že mezi statisíci nadšenců jsou i strojvedoucí, výpravčí či děti, kteří malují drážní témata – nádraží, vláčky včetně těch pohádkových, tratě apod. Moc rádi bychom těmto nádherným dílům dali prostor i v našem kalendáři.

Jak se můžete zapojit do fotografické soutěže se dozvíte ZDE.

Soutěžní pravidla ve formátu PDF.

K 1.červnu byl ředitelem sekce provozně-technické jmenován Ing. Radek Šafránek.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF. 

 

Vypsali jsme termíny zkoušek strojvedoucích na červen.

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

V září čeká první strojvedoucí výměna licencí

 

Postup upravuje nový metodický pokyn.

V září tohoto roku skončí platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Ten mu v případě splnění všech podmínek vydá na dalších deset let licenci novou. Jak při žádosti o prodloužení platnosti postupovat, řeší metodický pokyn, který Drážní úřad tento týden vydal. V letošním roce se bude výměna týkat zhruba 1 300 strojvedoucích, což je asi 12% všech doposud vydaných licencí.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Metodický pokyn k vydání a prodloužení licence strojvedoucího ve formátu PDF.

Zkoušky strojvedoucích

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazeči mají povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Četné prohlášení naleznete zde.

 

Vypsali jsme termíny zkoušek strojvedoucích na květen.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Nově budovaná železniční zastávka v Tetčicích, která je součástí 2. etapy projektu elektrizace a zdvoukolejnění tratě z Brna do Zastávky u Brna, ponese název Tetčice. Naopak stávající železniční stanice Tetčice přestane sloužit veřejnosti a přejmenuje se na Tetčice-Bobrava. Změny nastanou se zprovozněním nové zastávky na modernizované trati. O nových názvech rozhodl Drážní úřad začátkem dubna.

Polský dopravce Koleje Ślaskie obdržel od polského drážního úřadu jako první v Polsku jednotné osvědčení o bezpečnosti, které mu mimo jiné umožní provozovat drážní dopravu na území ČR do pohraničních přechodových stanic.

Zajíždění do příhraničních oblastí na základě tohoto jednotného osvědčení umožňuje předběžná dohoda českého a polského úřadu, která bude v nejbližší době nahrazena dohodou o spolupráci mezi ČR a Polskem. Tento postup, který významně zjednodušuje a urychluje proces posouzení osvědčení o bezpečnosti pro dopravce zajíždějící do příhraničních oblastí je aplikován v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku.

Termíny zkoušek ve dnech od 12.4.2021 do 23.4.2021 jsou zrušeny.