Zaktualizovali jsme přehledy provozovaných a zrušených vleček.

V České republice je aktuálně v provozu 1474 vleček. Jejich počet za uplynulých 26 let poklesl o více než 800. V roce 1995 jich bylo v České republice provozováno celkem 2 322. Pokles jejich počtu se ale v posledních letech zpomaluje. V letošním roce dokonce vznikly dvě úplně nové vlečky – v Nepomuku a Horních Počaplech.

Aktuální seznamy provozovaných a zrušených vleček najdete ZDE

ÚŘEDNÍ DOBA PODATELNY V DOBĚ OD 20.12.2021 do 31.12.2021

urednidoba21

Vyhlašujeme předvánoční facebookovou soutěž

Drážní úřad vyhlašuje facebookovou soutěž o nástěnné kalendáře Drážního úřadu na rok 2022. V předvánoční soutěži rozdáme výhercům ve čtyřech soutěžních kolech 20 nástěnných kalendářů, které odrážejí téma „Moderní vozidla a moderní technologie v drážní dopravě“.

Soutěžte s námi od 2.12. do 27.12.2021!

Více se dozvíte ZDE

Drážní úřad pořádá 13.12.2021 Komunikační workshop s dopravci ve spolupráci s ŽESNAD.CZ

Z DŮVODU AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE PROBĚHNE WORKSHOP ONLINE PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE MS TEAMS.

Přihlášeným účastníkům byl e-mailem rozeslán odkaz na připojení.

Drážní úřad pořádá ve spolupráci se Sdružením železničních nákladních dopravců České republiky Komunikační workshop s dopravci, který se bude konat 13.12.2021 od 10:00 do 14:00 hod. v zasedacím sále Ministerstva dopravy.

 

Cílem plánovaného workshopu je nalézt optimální komunikační cestu k řešení bezpečnostních otázek směrem k dopravcům a zajistit tak zvyšování bezpečnosti na dráze. Drážní úřad vítá proaktivní přístup dopravců.

 

Počet účastníků může být vzhledem ke kapacitě sálu omezen.

Prosíme o registraci zástupce Vaší organizace na níže uvedeném odkazu nejpozději do 6.12.2021.

 

Pozvánka na workshop

Drážní úřad vypracoval formulář k Zachycení požadavků (Requirement Capture)

Drážní úřad na základě požadavku Evropské železniční agentury vypracoval dynamický formulář, který bude možno použít jako důkaz k Zachycení požadavků, které je již součástí jednotného schvalovacího místa pro schvalování vozidel (One-Stop Shop).

Více informací najdete ZDE.

Vypsali jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na listopad a prosinec

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni žadatelé prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se očkování či potvrzení o prodělaném onemocnění příp. posledního termínu testu, který nesmí být starší 72 hod. u PCR a 24 hod. u antigenu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Čestné prohlášení naleznete ZDE.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Drážní úřad uveřejnil metodický pokyn ke stanovení brzdicího účinku ruční brzdy – zajišťovací síla

Tento metodický pokyn stanovuje, jakým způsobem mají být počítány a označovány hodnoty a výkon ruční brzdy na drážních vozidlech od ledna roku 2021.

 

Celý text metodického pokynu naleznete ZDE.

Drážní úřad přijal mimořádná opatření v rámci kontrol lanových drah

Drážní úřad v návaznosti na nehodu lanové dráhy na Ještědu okamžitě zareagoval přijetím mimořádných opatření. „Dohled nad bezpečností provozu lanových drah je součástí naší běžné činnosti. Letos navíc před zahájením zimní sezony oslovíme všechny provozovatele lanových drah s požadavkem na sdělení termínů kontrol, oprav a údržby, které provádějí před zahájením zimního provozu. Od všech provozovatelů kabinových a sedačkových lanovek si dále vyžádáme doložení provedení defektoskopických kontrol lan a výsledky prohlídek a měření lan v souladu se zákonnými požadavky. Státní dozory se během zimní sezony zaměří intenzivněji na provozování lanových drah,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Nedělní pád kabiny lanovky na Ještědu je nešťastnou událostí, jejíž přesné důvody již zkoumá Drážní inspekce. Tato tragická událost vyvolává otázky na bezpečnost lanových drah v ČR. Kabinových a sedačkových lanovek je v České republice celkem 120. K mimořádným událostem dochází velmi zřídka. K mimořádné události, která by měla za následek pád kabiny nebo sedačky a zranění či smrt cestujících, od vzniku České republiky ještě nikdy nedošlo.

 

Tisková zpráva ke stažení v PDF.

Drážní úřad schválil názvy čtyř nových železničních zastávek a jednu změnu názvu

Celkem čtyři nové zastávky vzniknou v Pardubickém, Jihočeském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Názvy nových zastávek budou platné ode dne jejich otevření. Drážní úřad schválil také jednu změnu názvu. Zastávka Rajnochovice ve Zlínském kraji se nově na žádost obce přejmenuje na Podhradní Lhota. Změna bude platná od data změny jízdního řádu, tedy od 12.12.2021.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.

Vyměněno bylo již více než 650 licencí strojvedoucích

V září skončila platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. Do dnešního dne bylo vyměněno již více než 650 licencí, jimž byla prodloužena platnost na dalších deset let.  O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Žádostí dorazilo celkem více než 950, do konce října se tak počítá s výměnou dalších asi 300 licencí. Někteří strojvedoucí bohužel nechávají předložení žádosti na poslední chvíli a může se tak stát, že nebudou moci řídit drážní vozidlo až do vydání nové licence. Drážní úřad se snaží vyřizovat žádosti v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto podávat žádosti s dvouměsíčním předstihem.

 

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.

Metodický pokyn ke stažení ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.