Dopravci a provozovatelé dráhy musí letos Drážnímu úřadu doložit výroční zprávy o bezpečnosti za rok 2021 již do 31. května.

Ukládá jim to novela zákona o dráhách platná od  1. 2. 2022, která v tomto bodě vychází z evropské směrnice a zkracuje lhůtu o měsíc. Na základě dodaných výročních zpráv pak Drážní úřad do konce září vypracuje svou výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích za rok 2021.

Další povinností všech dopravců a provozovatelů dráhy je doložit Drážnímu úřadu do 30. 6. 2022 doklady k finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy, respektive dráhy za rok 2021.

Dopravci provozující veřejnou osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální mají zároveň povinnost uveřejnit výroční zprávu o kvalitě poskytovaných služeb a zaslat ji do 30. 6. 2022 Evropské železniční agentuře.

Zprávy jsou následně zpřístupněny na internetové stránce ERA. https://eradis.era.europa.eu/interop_docs/ruSQPreports/default.aspx

 

Drážní úřad získal v osobě Jitky Kotáskové ocenění v soutěži eOsobnost eGovernmentu 2022!

Ing. Jitka Kotásková, ředitelka kanceláře ředitele Drážního úřadu, získala 3.místo v kategorii centrálních institucí a úřadů pro rok 2022.

Nominovala ji společnost HAiDA s.r.o. jako svého zákazníka.

Gratulujeme!

Jitka Kotásková se dlouhodobě a aktivně věnuje využití IT nástrojů pro podporu činností Drážního úřadu.  V loňském roce vedla tým, který se věnoval realizaci projektu zpracování mezd a vedení personální agendy (včetně evidence vzdělávání pro 150 osob). Zároveň se velice systematicky věnuje řízení bezpečnosti. V oblasti kyberbezpečnosti díky ní úřad pečlivě sleduje všechna rizika a rovněž zajišťuje vzdělávání samotných zaměstnanců úřadu v této oblasti.

Cílem projektu eOsobnost eGovernmentu je poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR a zároveň poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie a vývoj je stále nejdůležitějším článkem člověk, který vše vymýšlí, ovládá a užívá.

Více najdete na https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost2022/

Zdroj: Gordic

 

   Jitka3         Jitka1

První lokomotiva zpětně vybavená ETCS může do ostrého provozu.

Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla k jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že vozidlo je jako vůbec první v ČR plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On. Zástupci sdružení dodavatelů pod vedením ČD - Telematiky jej spolu s AŽD Praha dnes za účasti ministra dopravy Martina Kupky slavnostně předali Českým drahám.

„Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti na železnici, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme dál tak, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jsme si vědomi finanční náročnosti zavádění ETCS, a proto hodláme kromě národních zdrojů využít i nadále finanční pomoci od Evropské unie, která nám umožní implementaci systému lépe zvládnout,“ pokračuje ministr. 

„Jsme rádi, že se povedlo schválit a uvést do provozu první retrofit vozidla, které se může nyní v tuzemské železniční síti pohybovat v tzv. Switch-On režimu,“ říká Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu a dodává: „Jen v letošním roce počítáme s tím, že schvalovacím procesem projde více než 400 vozidel dovybavených ETCS. Hlavním cílem, který sledujeme spolu s Evropskou železniční agenturou, je zvyšování bezpečnosti na železnici. Proto usilujeme i o zavedení povinného školení pro strojvedoucí na simulátorech, které bude zapracováno i do Národního implementačního plánu ERTMS."

Předání 362 WTB ETCS 1   Předání 362 WTB ETCS 2

Celý text článku najdete ZDE

 

Uveřejnili jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na květen a červen 2022

Zkoušky všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího v květnu a červnu proběhnou v následujících termínech:

terminy VOZ 2022

Aktuální termíny zkoušek jsou ke stažení ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Připravují se rozsáhlé změny v Technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI)

Od roku 2023 začnou v železničním sektoru platit nové Technické specifikace pro interoperabilitu. Jejich změny připravuje Evropská železniční agentura (ERA), která předložila jejich první návrhy. Od března do června letošního roku je možné změny v TSI konzultovat.

TSI jsou souborem technických požadavků na evropský železniční systém tak, aby byl interoperabilní.

Revize se týkají cca 74 témat napříč všemi specifikacemi. První požadavek na změny v TSI vzešel od Evropské komise v červnu 2020.

 

Konzultace je možné realizovat na stránkách ERA:

https://www.era.europa.eu/library/consultations_en

 

Časový harmonogram přípravy změn v TSI:

TSI harmonogram

Uveřejnili jsme aktualizovaný seznam dopravců a provozovaných a zrušených vleček.

K 15.3.2022 byly aktualizovány seznamy dopravců a vleček.

Počet provozovatelů drážní dopravy na celostátní a regionální dráze v České republice k 15.3.2022 dosáhl počtu 130. Další 3 dopravci mají povolení zajíždět do přechodových pohraničních stanic nebo úseků.

SCHVALOVÁNÍ A ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL, BEZPEČNOST NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH, MIMOŘÁDNÁ KONTROLA LANOVÝCH DRAH, MONITORING LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH. NEJEN TO SHRNUL DRÁŽNÍ ÚŘAD NA VÝROČNÍ PREZENTACI

Drážní úřad na své úterní výroční prezentaci shrnul vývoj na českých železnicích v loňském roce a výhled na rok letošní. Proces schvalování železničních vozidel se s platností novely zákona o dráhách od začátku února změnil, blíží se červnový termín povinné certifikace subjektů, které jsou za údržbu vozidel zodpovědné. Zvyšuje se počet přejezdů, které procházejí modernizací a jsou díky nově instalovaným závorám nebo světelné signalizaci bezpečnější. Blížící se termín zahájení provozu pod dohledem evropského traťového zabezpečovače ETCS znamená nárůst počtu žádostí o schválení vozidel s dodatečnou zástavbou tohoto systému i jeho traťové části. Proběhla mimořádná kontrola všech lanových drah v ČR a uplynulo 6 týdnů od ostrého startu monitoringu licencí strojvedoucích.

„Bezpečnost českého železničního systému se zvyšuje. V platnost vstoupila novela zákona o dráhách s monitoringem licencí strojvedoucích, modernizují se přejezdy, intenzivně se připravuje provoz pod dohledem ETCS na celostátních i regionálních tratích,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a dodává: „Připravujeme zavedení simulátorů, na kterých se strojvedoucí seznámí nejen s novým zabezpečovačem ETCS, ale vyzkouší situace, se kterými se běžně v provozu nesetkávají. Kromě toho jsme dokončili mimořádné kontroly dokumentace všech lanových drah v ČR. Můžeme konstatovat, že lanovky procházejí poctivě všemi povinnými kontrolami a jsou bezpečné.“

 

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Uveřejnili jsme nový metodický pokyn pro certifikační orgány žádající o uznání pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel provádějících svařování

Výrobci železničních kolejových vozidel (ŽKV), kteří provádějí svařování ŽKV, musí být certifikováni schváleným akreditovaným certifikačním orgánem podle ČSN EN 15085-2 postupem podle certifikačního schématu NKV-CS-001 „Postup certifikace EN 15085-2“. Výrobcem ŽKV je každá organizace, která používá svařování pro výrobu, opravy nebo údržbu ŽKV a jejich částí včetně dokončujícího svařování odlitků, nebo organizace, která konstruuje svařovaná ŽKV nebo části svařovaných ŽKV nebo nakupuje nebo prodává svařované části pro montáž do ŽKV.

 

Metodický pokyn najdete ZDE.

Uveřejnili jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na březen a duben 2022

V březnu a dubnu jsme vypsali šest termínů zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího.

Aktuální termíny zkoušek naleznete ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Ministerstvo dopravy: Bezplatné vlaky pro Ukrajince denně pomáhají stovkám lidí

Ministerstvo dopravy a silniční i železniční dopravci koordinují svou pomoc Ukrajině. Pro Ukrajince jezdí pravidelně humanitární vlaky, dopravci nabídli také svoje autobusy či ubytovací kapacity.

 

Celý text tiskové zprávy Ministerstva dopravy.