Uveřejnili jsme prezentace ze semináře TSI TAF a TSI TAP.

Informace k technickým specifikacím interoperability pro telematické aplikace v nákladní (TSI TAF) a osobní (TSI TAP) dopravě naleznete v uveřejněných prezentacích.

Podívat se můžete i na videozáznam přednášek ze semináře ze dne 24. 4. 2022.

Od 16.6.2022 je povinná certifikace všech subjektů ECM!

Upozorňujeme, že od 16. června 2022 nesmí být na celostátní a regionální dráze v České republice provozováno žádné vozidlo, jehož subjekt odpovědný za jeho údržbu (ECM) vedený v evidenci v národním registru vozidel (NVR) není certifikován. Všechny subjekty odpovědné za údržbu všech kategorií vozidel, musí být nejpozději k datu 16.6.2022 certifikovány.

Tato povinnost vyplývá z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779. Problematika údržby drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální včetně certifikace je upravena v novelizovaném znění zákona o dráhách 266/1994 Sb., účinném od 1. února 2022, především v § 43b. 

Výjimka z povinné certifikace platí v souladu s § 43f, odst. 3 zákona o dráhách pro historická vozidla. Podmínkou je, že historické vozidlo musí být skutečně jako historické registrováno a musí být o tom, že je historické, na základě žádosti i rozhodnuto. Historické vozidlo pak ale nesmí být používáno k jiným účelům, než je uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.

Certifikace není povinná ani pro vozidla pohybující se výhradně na dráze místní nebo vlečce nebo pro vlečková hnací vozidla zajíždějící do stanic na dráze celostátní nebo regionální, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.

Přehled všech certifikovaných subjektů lze najít v databázi ERADIS na webové stránce: https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/ecm/certificates.aspx

Drážní úřad získal v osobě Jitky Kotáskové ocenění v soutěži eOsobnost eGovernmentu 2022!

Ing. Jitka Kotásková, ředitelka kanceláře ředitele Drážního úřadu, získala 3.místo v kategorii centrálních institucí a úřadů pro rok 2022.

Nominovala ji společnost HAiDA s.r.o. jako svého zákazníka.

Gratulujeme!

Jitka Kotásková se dlouhodobě a aktivně věnuje využití IT nástrojů pro podporu činností Drážního úřadu.  V loňském roce vedla tým, který se věnoval realizaci projektu zpracování mezd a vedení personální agendy (včetně evidence vzdělávání pro 150 osob). Zároveň se velice systematicky věnuje řízení bezpečnosti. V oblasti kyberbezpečnosti díky ní úřad pečlivě sleduje všechna rizika a rovněž zajišťuje vzdělávání samotných zaměstnanců úřadu v této oblasti.

Cílem projektu eOsobnost eGovernmentu je poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR a zároveň poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie a vývoj je stále nejdůležitějším článkem člověk, který vše vymýšlí, ovládá a užívá.

Více najdete na https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost2022/

Zdroj: Gordic

 

   Jitka3         Jitka1

První lokomotiva zpětně vybavená ETCS může do ostrého provozu.

Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla k jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že vozidlo je jako vůbec první v ČR plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On. Zástupci sdružení dodavatelů pod vedením ČD - Telematiky jej spolu s AŽD Praha dnes za účasti ministra dopravy Martina Kupky slavnostně předali Českým drahám.

„Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti na železnici, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme dál tak, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jsme si vědomi finanční náročnosti zavádění ETCS, a proto hodláme kromě národních zdrojů využít i nadále finanční pomoci od Evropské unie, která nám umožní implementaci systému lépe zvládnout,“ pokračuje ministr. 

„Jsme rádi, že se povedlo schválit a uvést do provozu první retrofit vozidla, které se může nyní v tuzemské železniční síti pohybovat v tzv. Switch-On režimu,“ říká Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu a dodává: „Jen v letošním roce počítáme s tím, že schvalovacím procesem projde více než 400 vozidel dovybavených ETCS. Hlavním cílem, který sledujeme spolu s Evropskou železniční agenturou, je zvyšování bezpečnosti na železnici. Proto usilujeme i o zavedení povinného školení pro strojvedoucí na simulátorech, které bude zapracováno i do Národního implementačního plánu ERTMS."

Předání 362 WTB ETCS 1   Předání 362 WTB ETCS 2

Celý text článku najdete ZDE

 

Uveřejnili jsme aktualizovaný seznam dopravců a provozovaných a zrušených vleček.

K 15.3.2022 byly aktualizovány seznamy dopravců a vleček.

Počet provozovatelů drážní dopravy na celostátní a regionální dráze v České republice k 15.3.2022 dosáhl počtu 130. Další 3 dopravci mají povolení zajíždět do přechodových pohraničních stanic nebo úseků.

SCHVALOVÁNÍ A ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL, BEZPEČNOST NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH, MIMOŘÁDNÁ KONTROLA LANOVÝCH DRAH, MONITORING LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH. NEJEN TO SHRNUL DRÁŽNÍ ÚŘAD NA VÝROČNÍ PREZENTACI

Drážní úřad na své úterní výroční prezentaci shrnul vývoj na českých železnicích v loňském roce a výhled na rok letošní. Proces schvalování železničních vozidel se s platností novely zákona o dráhách od začátku února změnil, blíží se červnový termín povinné certifikace subjektů, které jsou za údržbu vozidel zodpovědné. Zvyšuje se počet přejezdů, které procházejí modernizací a jsou díky nově instalovaným závorám nebo světelné signalizaci bezpečnější. Blížící se termín zahájení provozu pod dohledem evropského traťového zabezpečovače ETCS znamená nárůst počtu žádostí o schválení vozidel s dodatečnou zástavbou tohoto systému i jeho traťové části. Proběhla mimořádná kontrola všech lanových drah v ČR a uplynulo 6 týdnů od ostrého startu monitoringu licencí strojvedoucích.

„Bezpečnost českého železničního systému se zvyšuje. V platnost vstoupila novela zákona o dráhách s monitoringem licencí strojvedoucích, modernizují se přejezdy, intenzivně se připravuje provoz pod dohledem ETCS na celostátních i regionálních tratích,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a dodává: „Připravujeme zavedení simulátorů, na kterých se strojvedoucí seznámí nejen s novým zabezpečovačem ETCS, ale vyzkouší situace, se kterými se běžně v provozu nesetkávají. Kromě toho jsme dokončili mimořádné kontroly dokumentace všech lanových drah v ČR. Můžeme konstatovat, že lanovky procházejí poctivě všemi povinnými kontrolami a jsou bezpečné.“

 

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Uveřejnili jsme nový metodický pokyn pro certifikační orgány žádající o uznání pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel provádějících svařování

Výrobci železničních kolejových vozidel (ŽKV), kteří provádějí svařování ŽKV, musí být certifikováni schváleným akreditovaným certifikačním orgánem podle ČSN EN 15085-2 postupem podle certifikačního schématu NKV-CS-001 „Postup certifikace EN 15085-2“. Výrobcem ŽKV je každá organizace, která používá svařování pro výrobu, opravy nebo údržbu ŽKV a jejich částí včetně dokončujícího svařování odlitků, nebo organizace, která konstruuje svařovaná ŽKV nebo části svařovaných ŽKV nebo nakupuje nebo prodává svařované části pro montáž do ŽKV.

 

Metodický pokyn najdete ZDE.

Drážní úřad provedl revizi otázek ke zkouškám strojvedoucích a rozšířil jejich počet

Každý uchazeč o získání licence strojvedoucího, musí na Drážním úřadě složit zkoušku všeobecné odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla. Drážní úřad nově rozšířil základní sadu otázek ke zkoušce na dvojnásobek. Nyní jich je více než 800.

Soubor otázek pro konkrétní test náhodně generuje systém. Doplněnou sadu vzorových otázek včetně správných odpovědí najdete ZDE.

Zkoušky strojvedoucích se skládají z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje 100 otázek, přičemž pro postup k ústní zkoušce musí být správně zodpovězeno minimálně 80 z nich. Ústní část pak obsahuje další tři otevřené dotazy, které musí být znovu z 80% správně zodpovězeny. Pro uchazeče je proto důležité, aby se na zkoušku důkladně připravili. Napoprvé ji úspěšně složí zhruba 7 z 10 žadatelů.

Další potřebné informace k řízení drážních vozidel najdete ZDE.

Novela zákona o dráhách přináší změny pro oblast železniční dopravy i činnost Drážního úřadu

Zlepšení v oblasti bezpečnosti na železnici nebo jednotné podmínky na dráze v rámci Evropské unie. To přináší novela zákona o dráhách, která začíná platit od 1. 2. 2022. Drážní úřad nově získá přehled o tom, pro jaké dopravce a kdy strojvedoucí řídil vlaky i jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Jedním z cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronického monitoringu licence strojvedoucích, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla.

Tisková zpráva Ministerstva dopravy: Upravený zákon o dráhách začíná platit, zlepší podmínky na české železnici

Od 1. 2. 2022 zavádí upravený zákon o dráhách několik novinek, které mají zásadní vliv na postupy schvalování vozidel a činnost provozovatelů dráhy a drážní dopravy.

Podívejme se přehledně na jednotlivé změny.

 

 1. Systém elektronického monitoringu licencí strojvedoucích (tzv. MLS)

Novela zákona o dráhách zavádí povinnost provozovatelů celostátní nebo regionální dráhy zajistit v elektronické podobě Drážnímu úřadu údaje od dopravců: číslo licence strojvedoucího a evropské číslo drážního vozidla s údajem o začátku a konci doby řízení daného drážního vozidla. Povinností dopravců je tyto údaje neprodleně po zahájení nebo ukončení jízdy drážního vozidla oznámit provozovateli dráhy. Drážní úřad tak nově získá přehled o tom, pro jaké dopravce a kdy strojvedoucí řídil vlaky i jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Tento systém je nazýván systém elektronického monitoringu licencí strojvedoucích. Drážní úřad tak bude mít přesný přehled o výkonu vybrané licence. Systém upozorní na překročení doby řízení drážního vozidla i na neplatnou licenci. Díky tomuto systému bude mít Drážní úřad v ruce objektivní informace, tvrdá data, která po určité době vyhodnotí. Pokud se ukáže, že strojvedoucí v době svého předepsaného odpočinku jezdí ve větší míře u jiných dopravců, bude se jednat o přijetí nějakých omezení nebo sankcí.

Výstupy ze systému budou také jedním z vodítek, na které dopravce změří Drážní úřad dozorovou činnost.

 

 

 1. Sankce pro strojvedoucí

Novela nově zavádí sankční systém pro strojvedoucí při porušení některých povinností. Jedná se o případy, kdy

 • strojvedoucí opakovaně nezastaví včas před návěstí zakazující jízdu
 • se u strojvedoucího prokáže přítomnost návykové látky
 • strojvedoucí nepředloží doklady osvědčující oprávnění řídit drážní vozidlo.
 • strojvedoucí neohlásí dojetí drážního vozidla do místa se zjednodušenou organizací drážní dopravy

Zákon již před novelizací upravoval případy, kdy je možné odebrat strojvedoucímu licenci, a to v případech, kdy strojvedoucí přestal splňovat podmínku spolehlivosti, přestal být zdravotně způsobilý, či o odnětí licence požádal. Tyto možnosti odebrání licence zůstávají v platnosti i po účinnosti novely ZoD.

 

 

 1. Převedení dvou evropských směrnic do českého práva – 4. železniční balíček

Konkrétně jde o směrnici o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnici o bezpečnosti železnic. Ty jsou zaměřeny na vzájemnou propojenost železnice v evropském prostoru a její bezpečnost. Oba unijní předpisy jsou také součástí technického pilíře takzvaného čtvrtého železničního balíčku. Cílem unijní úpravy je uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility železničního systému Evropské unie, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v EU a zvýšit úroveň bezpečnosti na železnici. 


Technická část čtvrtého železničního balíčku stanoví základní podmínky a pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a na nich provozovaných drážních vozidel. Vymezují se například nové podmínky pro uvedení dráhy do provozu či uvedení drážních vozidel na trh.

 • Nově se pro typové schválení drážního vozidla využívá pojem „uvedení vozidla na trh“. Pokud drážní vozidlo získá povolení k uvedení na trh od Drážního úřadu nebo Evropské železniční agentury pro dráhu celostátní a regionální, nebude již vydáván samostatně průkaz způsobilosti vozidla a takové vozidlo je automaticky schváleno pro provoz na místní dráze a vlečce.
 • Nový pojem průkaz způsobilosti dráhy pokrývá stávající činnosti pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby. V rámci řízení o vydání průkazu způsobilosti dráhy Drážní úřad prověřuje, zda předložené doklady splňují požadavky na jednotlivé subsystémy a jejich vzájemné propojení.

 

 1. Status historického vozidla

Zákon nově definuje, jaké vozidlo může tento status získat. Historickým vozidlem se může stát pouze takové vozidlo, jehož výroba byla ukončena před více než 40 lety a jehož vnější vzhled a vnitřní uspořádání jsou uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace.  

 

 1. Změny správních poplatků

Dochází ke změnám správních poplatků za jednotlivé správní úkony. Správní poplatky jsou uvedeny v novele zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Zaktualizovali jsme přehledy provozovaných a zrušených vleček.

V České republice je aktuálně v provozu 1474 vleček. Jejich počet za uplynulých 26 let poklesl o více než 800. V roce 1995 jich bylo v České republice provozováno celkem 2 322. Pokles jejich počtu se ale v posledních letech zpomaluje. V letošním roce dokonce vznikly dvě úplně nové vlečky – v Nepomuku a Horních Počaplech.

Aktuální seznamy provozovaných a zrušených vleček najdete ZDE