Drážní úřad oznamuje, že dne 24. května 2017 se pořádá v pořadí již čtvrté jednání o národní implementaci TAF a TAP TSI. Dopolední část bude zejména zaměřena pro držitele nákladních vozů, provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy. V odpolední části proběhne informační a diskuzní fórum určené především pro provozovatele drážní dopravy.

 

Kdy:

24. května 2017 (dopolední část 9:00 - 12:00 hod., odpolední část 12:15 - 15:00 hod.)

Kde:

Zasedací sál Ministerstva dopravy (nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 - suterén, č. místnosti 80)

 

Program:

Dopoledne určené pro držitele nákladních železničních vozů, provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy - národní implementace TAF a TAP TSI

Odpoledne určené pro provozovatele drážní dopravy - nové povinnosti dle změn legislativy účinných od 1. 4. 2017 (nový vzor licence k provozování drážní dopravy, ukázka připravovaného rejstříku vydaných osvědčení strojvedoucích, uplatňování § 46s zákona o dráhách)

 

Účastníci:           

Ing. Ondřej Fanta, Ph.D., ředitel sekce provozně-technické

Ing. Jan Lehovec, ředitel odboru bezpečnosti a licencí

Ing. Veronika Vindemanová, vedoucí samostatného oddělení způsobilosti osob

p. Karel Tácha, oddělení ECM a svařování

 

Upozorňujeme, že kapacita zasedacího sálu je omezená, proto doporučujeme vyslat jednoho zástupce.

Drážní úřad hostil ve dnech 25. a 26. dubna kolegy ze slovenského Dopravného úradu. V rámci pravidelné spolupráce si čeští a slovenští zástupci úřadů vyměnili aktuální novinky z oblasti svěřené působnosti. Češi informovali své kolegy o základních změnách v pravomocích, které vychází z aktuálních změn zákona o dráhách, účinného od 1. dubna 2017.

Slováci v rámci programu navštívili pražské letiště Václava Havla, kde se mimo jiné setkali a pohovořili s předsedou představensta Aeroholdingu Václavem Řehořem i s ředitelem Úřadu pro civilní letectví Josefem Radou. Seznámili se také s fungováním pražského Centrálního dispečerského pracoviště SŽDC, ze kterého jsou dálkově řízeny železniční tratě v Čechách.

V rámci oboustranného jednání pak byl podrobně diskutován návrh znění kooperační dohody mezi Agenturou EU pro železnice a jednotlivými Národními bezpečnostními orgány (drážními úřady), která bude upravovat vzájemou spolupráci po vstupu 4. železničního balíčku. Diskuze se vedla zejména o možnosti vysílat experty do Agentury pro posuzování národních požadavků při vydávání jednotného osvědčení o bezpečnosti a autorizace vozidel. Dopravný úrad závěrem informoval české kolegy o zjištěních a závadách nalezených při Cross Auditu ze strany zmíněné Agentury.

 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Výkonný ředitel CER (Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností) Dr. Libor Lochman navštívil v úterý 21. března Drážní úřad. Součásti této návštěvy byla prezentace 4. železničního balíčku z pohledu CER. Závěrem proběhla debata na dané téma se zaměstnanci našeho úřadu.

Fotografie 1 Fotografie 2

Ačkoliv mají cestující a obecná veřejnost zakázaný vstup do kolejiště, vyjma oficiálních míst pro přechod, přesto se najdou mezi nimi lidé, kteří zákonné omezení porušují a ohrožují tím bezpečnost nejen svou, ale i železničního provozu. Za rok 2016 Drážní úřad projednával 338 přestupků, ve kterých bylo celkově uloženo pokut za 133 400 Kč. Náklady na správní řízení v těchto případech činily 17 200 Kč. Dalších 131 přestupků s pokutami za 11 600 Kč bylo odloženo, zastaveno nebo postoupeno k dořešení jiným úřadům.

Celý článek v PDF.

Ze statistik Drážního úřadu (DÚ) vyplývá, že počet žadatelů o práci strojvedoucího v posledních letech stoupá. V loňském roce dokonce úřad zaznamenal rekordní počet žádostí. Poprvé se číslo přehouplo přes hranici jedné tisícovky.

Celý článek v PDF.

V jízdním řádu 2016/2017 naleznete nové názvy železničních stanic a zastávek. Některé jsou přejmenované, jiné vzniknou zcela nově. Konkrétní výpis najdete zde.

Děkujeme všem, kteří se přidali ke skupině Drážňáci a podpořili tím charitativní akci Movember. Společnými silami se podařilo pro Nadační fond Muži proti rakovině nashromáždit celkem 15 352 Kč!

V letošním roce znepokojivě narůstá počet projetí návěstidel, která zakazují vlaku další jízdu. K dnešnímu dni bylo zaznamenáno 84 případů, kdy strojvedoucí vlaku „projel na červenou“. Narůstající počet alarmuje. Proto Drážní úřad jako národní bezpečnostní úřad vyzval železniční dopravce k okamžitému přijmutí účinného řešení, které tento trend podstatně omezí.

Celý článek v PDF

Podzim je tu v plné kráse. Už z pojmenování měsíce listopad je zřejmé, že toto období je charakteristické pro padání listí. Tento měsíc je však poslední dobou spojován i s jinou činností – charitativní akcí známou ve světě jako Movember.

Celý článek v PDF