Drážní úřad je spolupořadatelem v pořadí již 5. letošního regionálního pracovního semináře zaměřeného na implementaci technických specifikací pro interoperabilitu telematické aplikace v nákladní železniční dopravě. Regionální pracovní semináře pořádá Evropská železniční agentura (ERA) společně s národními kontaktními místy s cílem informovat železniční odvětví o stavu zavádění příslušných telematických aplikací. Dosud proběhly workshopy v Paříži, Bonnu, Vídni a Římě. Aktuální se bude nyní pro zástupce zemí České a Slovenské republiky a Maďarska konat v Bratislavě. Za Drážní úřad se zúčastní ředitel sekce provozně-technické Ondřej Fanta.

KDY: 4. - 5. října 2016

KDE: Centrum vedecko - technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (Konferenční místnost č. 235 ve druhém poschodí)

Předkládáme tiskovou zprávu ohledně počtu vykonaných státních dozorů a kontrolních prohlídek staveb během prvního pololetí 2016. Celkem bylo provedeno 790 kontrol (373 státních dozorů + 417 kontrolních prohlídek staveb), přičemž bylo nalezeno bez jedné 200 závad. Kontroly proběhly celkem u 101 subjektů. Jako závažné problémy se jeví zarostlá zeleň v těsné blízkosti drah a nedostatečné rozhledové poměry u některých železničních přejezdů.

Celý článek v PDF

Drážní úřad schválil během prvního pololetí 2016 pět nových typů drážních vozidel. Zabýval se a schválil také celkem 42 modernizací. Mezi nejznámější nový schválený typ vozidla lze považovat plně nízkopodlažní tramvaj EVO 1. 

Drážní úřad na základě zákona o dráhách schvaluje nové typy drážních vozidel a také se zabývá schvalováním modernizací těch stávajících. Posuzuje například technickou způsobilost vozidla, kontroluje systém řízení a zabezpečení nebo ověřuje, zda jsou dodrženy všechny požadavky předepsané v evropských a národních technických normách. Platí to pro dráhy železniční, tramvajové, trolejbusové, speciální (metro) a lanové. 

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě, která obsahuje i přílohu o nově schválených vozidlech.

Celý článek v PDF

Drážní úřad v minulých dnech změnil logo a chystá se i na spuštění nových webových stránek. Důvodem je zastaralost webu a celkově nevyhovující struktura současných stránek.

Celý článek v PDF

Evropská železniční agentura zpracovala tabulky, pro poskytnutí základních informací pro výroční zprávy o bezpečnosti. Výroční zprávu o bezpečnosti předkládá provozovatel dráhy celostátní nebo regionální na základě § 22 odst. 2) písmeno e) a dopravce na dráze celostátní nebo regionální na základě § 35 odst. 2) písmeno g) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Drážnímu úřadu do 30. června kalendářního roku. Obsah výroční zprávy je uveden ve vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V následujících odkazech jsou k dispozici ke stažení:

tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí (ve formátu *.xls)
tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí (ve formátu *.pdf)

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 26. dubna 2016 v Drážním úřadu určen další prošetřovatel, přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření.

Celý článek v PDF